Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


COVID 19 - Pokyny rozhodcom v súťažiach

9. január 2021

Na základe aktuálne platných opatrení a usmernení vydáva Prezídium AVR nasledovné pokyny pre pôsobenie volejbalových rozhodcov na stretnutiach počas pandémie COVID-19. Pokyny boli doplnené o povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v prípade čiarových rozhodcov.

Rozhodcovia sú vo všeobecnosti povinní:

- dodržiavať všetky aktuálne platné opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Slovenskou volejbalovou federáciou;

- v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, resp. výskytu príznakov ochorenia COVID-19, bezodkladne kontaktovať Úsek delegácií a požiadať o redelegáciu.

 

Rozhodcovia sú v súvislosti s účasťou na stretnutí povinní:

- z dôvodu rozšírenej a časovo náročnejšej prípravy stretnutia plánovať príchod na stretnutie cca 1,5 hod. pred začiatkom stretnutia;

- podrobiť sa meraniu telesnej teploty pri vstupe do športového objektu;

- minimalizovať kontakt s ostatnými účastníkmi stretnutia a podľa možností dodržiavať odstup 2 m od ostatných účastníkov stretnutia;

- v súvislosti s novým oznamom SVF rozšíriť protokol stretnutia o kontrolu Záznamov družstiev o testovaní (viď. odkaz TU).

 

Rozhodcovia sú v súvislosti s nosením rúška na stretnutí povinní:

- mať prekryté horné dýchacie cesty (ústa + nos) rúškom, prípadne respirátorom bez výdychového ventilu, už pred vstupom do športového objektu a počas pobytu v ňom;

- mať prekryté horné dýchacie cesty pri žrebovaní s kapitánmi;

- povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest platí až do momentu začiatku stretnutia (koniec oficiálnej rozcvičky a nástup družstiev a rozhodcov);

- mať v prípade potreby rúško k dispozícii aj počas stretnutia;

- okamžite po skončení stretnutia si rúškom prekryť horné dýchacie cesty, až do momentu odchodu z haly.

DOPLNENÉ: čiaroví rozhodcovia majú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest počas celého stretnutia s výnimkou prípadu, ak rúško prekáža pri výkone činnosti (napr. rosenie dioptrických okuliarov).

 

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodcovia sú v rámci stretnutia jediné osoby bez platného COVID testu, je žiadúce tieto pokyny dôsledne dodržiavať pre ochranu vlastného zdravia a aj zdravia ostatných účastníkov stretnutia.

Igor Schimpl

P-AVR

Vydané: 16.10.2020, 19:30

Doplnené: 9.1.2021, 12:00

Komentáre

Pri komentovaní sa prosím riaďte Kódexom užívateľa a diskutujúceho.

Zatiaľ nikto komentár nepridal – buď prvý.

Pridať zrušiť odpoveď


Môžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.

Návrat späť


Hlavné menu: