Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Redelegácie

Nasleduje prehľad uskutočnených redelegácií a ich stav uhradenia. Úhradu za redelegáciu pošlite na účet AVR: SK12 1100 0000 0026 2443 0251 (do poznámky „redelegácia v stretnutí XYZ, vaše meno”).

Dátum Stretnutie Rozhodcovia Post Stav
19.10.20 EM08 Malík Pe. → Juráček Mi. R2 bez poplatku
17.10.20 EM13 Andrejčák Pa. → Sluk Al. R2 bez poplatku
22.09.20 EZ19 Malík Pe. → Kováč Bo. R2 bez poplatku

Hlavné menu: