Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Referees` Cup Open – Memoriál Igora Martona

Igor Marton

RCO MIM, už tradične organizovaný turnaj, je príležitosť uctiť si pamiatku nášho dlhoročného kolegu a priateľa Igora Martona a ukázať, že rozhodcovia volejbal dokážu nielen sledovať z „umpiru”, ale i hrať na vysokej úrovni. Turnaj sa dostáva do povedomia nielen slovenskej volejbalovej rodiny, ale dobré chýry o ňom sa šíria aj za hranice Slovenska. Opakovane sa zúčastňujú družstvá rozhodcov z Poľska, Českej republiky a Maďarska.

Pre všetkých rozhodcov je to vítané stretnutie po dlhej a náročnej sezóne, kde spoznávajú nových priateľov a dobre sa bavia. Pripoj sa i Ty…

21. ročník RCO MIM

 

Turnaj sa vzľadom aktuálnu situáciu v roku 2020 neuskutoční.

 

Turnaj sa uskutoční na základe rozhodnutia Prezídia AVR a dohody s poskytovateľom priestorov v termíne 5. - 7. júna 2020 v horskom hoteli Poráč Park.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. 5. 2020 a to online prihláškou alebo e-mailom priamo organizátorom. Turnaj je možné sledovať aj pomocou fun page na Facebooku.

Právo účasti pre RCO MIM 2020

 • družstvá rozhodcov AVR podľa jednotlivých regiónov, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo P AVR zložené z rozhodcov AVR, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvá pozvaných rozhodcov zo zahraničia, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo trénerov zo Slovenska, bez rozdielu pohlavia s platnou licenciou
 • družstvá novinárov a pracovníkov médií, bez rozdielu pohlavia
 • družstvá sponzorov, bez rozdielu pohlavia
 • rodinní príslušníci rozhodcov AVR (t.j. – manžel(ka) alebo druh(žka), syn alebo dcéra), ktorí súčasne musia byť minimálne členmi AVR

Počet zúčastnených družstiev schvaľuje a mení podľa potreby a možností usporiadateľa TK RCO MIM 2020 pred začatím turnaja.

Každý jednotlivý rozhodca AVR má právo, pred začiatkom turnaja slobodne sa rozhodnúť, za ktoré družstvo (región alebo P AVR) nastúpi. V prípade, že rozhodca AVR sa zúčastňuje na RCO MIM 2020 s rodinným príslušníkom, tento automaticky nastupuje za rovnaké družstvo, ktoré si vybral pred začiatkom turnaja rozhodca AVR.

Počas turnaja je zakázané meniť družstvo, za ktoré rozhodca AVR nastúpil na začiatku turnaja. Výnimku, iba v prípade problémov družstiev zložených z novinárov a sponzorov, môže povoliť TK.

Organizácia turnaja bude v závislosti od počtu prihlásených družstiev. Pravdepodobne rozdelenie do dvoch skupín a následne play-off (semifinále a finále).

Náklady

Na výber sú 3 varianty, z ktorých si môže účastník vybrať:

 1. (PI-NE) príchod 5. 6. 2020, pohostenie, 2x večera, 2x raňajky, obed, 2x ubytovanie, odchod 7. 6. 2020, cena 89 €
 2. (SO-NE) príchod 6. 6. 2020, pohostenie, obed, večera, raňajky, ubytovanie, odchod 7. 6. 2020, cena 69 €
 3. (SO) príchod 6. 6. 2020, pohostenie, obed, večera, odchod 6. 6. 2020, cena 49 €

V cene je zahrnuté:

 • Strava (podľa variantu):
  • Piatok večera
  • Sobota raňajky, obed, raut
  • Nedeľa raňajky
 • Ubytovanie v Poráč Park - horský hotel ***
 • Pitný režim (množstvo podľa počtu účastníkov, na predpokladaný počet 80 ľudí):
  • pivo, kofola, minerálka
 • Prenájom 2 ihrísk
 • Tričko RCO MIM
 • Trofeje pre prvé 3 družstvá + drobné ceny pre jednotlivcov

Predpokladaný program:

 • 5. 6. 2020 piatok
  • od 17:00 príchod účastníkov
  • 18:30 spoločný program
  • 19:30 večera a voľný program
 • 6. 6. 2020 sobota
  • 7:30 - 8:30 raňajky
  • 8:45 oficiálne otvorenie turnaja
  • 9:00 turnaj
  • 13:00 – 14:00 obed
  • 14:00 turnaj
  • 20:30 raut s vyhodnotením turnaja a voľný program
 • 7. 6. 2020 nedeľa
  • 8:00 - 9:00 raňajky
  • 10:30 uvoľnenie izieb
  • odchod

Navrhované a pozvané družstvá

 • Bratislava
 • Stred
 • Východ
 • Západ
 • Poľskí rozhodcovia
 • Ukrajinskí rozhodcovia
 • Tréneri
 • pozvaných bude viacero zahraničných kolegov z rôznych krajín.

Podmienkou účasti je zaplatenie sumy zodpovedajúcej vybranému variantu. Jednotlivé sumy je potrebné poukázať do 29. 5. 2020 na účet AVR vedený v Tatra banke, číslo účtu: SK12 1100 0000 0026 2443 0251, variabilný symbol je číslo Vašeho rozhodcovského preukazu, špecifický symbol je číslo variantu (01, 02, 03). Do poznámky alebo informácie pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko. Ideálny spôsob je bankový prevod alebo priamy vklad v hociktorej pobočke Tatra banky.

Pozor! Oneskorené prihlásenie po termíne +10 € k cene. Storno poplatok (odhlásenie sa po termíne na prihlasovanie) je 20 €.

Kontakt na organizátorov

Ivan Hudák

Hudák, Ivan

E. M. Šoltésovej 2763/5
052 01 Spišská Nová Ves


0904 381 297

Turnaj podporili

 • Mesto Spišská Nová Ves
 • Forum Poprad
 • Poráč park
 • Volejbalový klub Spišská Nová Ves
 • AFEDENT

Zoznam prihlásených

 • Andrejčák Pavol
 • Dunčko Peter
 • Gála Matej
 • Hudák Ivan
 • Koháni Daniel
 • Mokrý Juraj
 • Moravčík Filip
 • Niklová Jana
 • Polčan Marek
 • Schimpl Igor
 • Štěpánek Jaromír
 • Zahornacký Petr
Na stiahnutie

20. ročník RCO MIM

Turnaj sa uskutoční na základe rozhodnutia Prezídia AVR a dohody s poskytovateľom priestorov v termíne 7. - 9. júna 2019 v horskom hoteli Poráč Park.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 24.5.2019 a to online prihláškou alebo e-mailom priamo organizátorom. Turnaj je možné sledovať aj pomocou fun page na Facebooku.

Právo účasti pre RCO MIM 2019

 • družstvá rozhodcov AVR podľa jednotlivých regiónov, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo P AVR zložené z rozhodcov AVR, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvá pozvaných rozhodcov zo zahraničia, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo trénerov zo Slovenska, bez rozdielu pohlavia s platnou licenciou
 • družstvá novinárov a pracovníkov médií, bez rozdielu pohlavia
 • družstvá sponzorov, bez rozdielu pohlavia
 • rodinní príslušníci rozhodcov AVR (t.j. – manžel(ka) alebo druh(žka), syn alebo dcéra), ktorí súčasne musia byť minimálne členmi AVR

Počet zúčastnených družstiev schvaľuje a mení podľa potreby a možností usporiadateľa TK RCO MIM 2019 pred začatím turnaja.

Každý jednotlivý rozhodca AVR má právo, pred začiatkom turnaja slobodne sa rozhodnúť, za ktoré družstvo (región alebo P AVR) nastúpi. V prípade, že rozhodca AVR sa zúčastňuje na RCO MIM 2019 s rodinným príslušníkom, tento automaticky nastupuje za rovnaké družstvo, ktoré si vybral pred začiatkom turnaja rozhodca AVR.

Počas turnaja je zakázané meniť družstvo, za ktoré rozhodca AVR nastúpil na začiatku turnaja. Výnimku, iba v prípade problémov družstiev zložených z novinárov a sponzorov, môže povoliť TK.

Organizácia turnaja bude v závislosti od počtu prihlásených družstiev. Pravdepodobne rozdelenie do dvoch skupín a následne play-off (semifinále a finále).

Náklady

Na výber sú 3 varianty, z ktorých si môže účastník vybrať:

 1. (PI-NE) príchod 7.6.2019, pohostenie, 2x večera, 2x raňajky, obed, 2x ubytovanie, odchod 9.6.2019, cena 79 €
 2. (SO-NE) príchod 8.6.2019, pohostenie, obed, večera, raňajky, ubytovanie, odchod 9.6.2019, cena 59 €
 3. (SO) príchod 8.6.2019, pohostenie, obed, večera, odchod 8.6.2019, cena 45 €

V cene je zahrnuté:

 • Strava (podľa variantu):
  • Piatok večera
  • Sobota raňajky, obed, raut
  • Nedeľa raňajky
 • Ubytovanie v Poráč Park - horský hotel ***
 • Pitný režim (množstvo podľa počtu účastníkov, na predpokladaný počet 80 ľudí):
  • pivo, kofola, víno, minerálka
 • Prenájom 2 ihrísk
 • Tričko RCO MIM
 • Trofeje pre prvé 3 družstvá + drobné ceny pre jednotlivcov

Predpokladaný program:

 • 7.6.2019 piatok
  • od 17:00 príchod účastníkov
  • 18:30 prvé prekvapenie (o čo ide povieme až prihláseným na variant 1)
  • 19:30 večera a voľný program
 • 8.6.2019 sobota
  • 7:30 - 8:30 raňajky
  • 8:45 oficiálne otvorenie turnaja
  • 9:00 turnaj
  • 13:00 – 14:00 obed
  • 14:00 turnaj
  • 20:30 raut s vyhodnotením turnaja
  • 21:30 prekvapenie a voľný program
 • 9.6.2019 nedeľa
  • 8:00 - 9:00 raňajky
  • 10:30 uvoľnenie izieb
  • odchod

Navrhované a pozvané družstvá

 • Bratislava
 • Stred
 • Východ
 • Západ
 • Českí rozhodcovia
 • Maďarskí rozhodcovia
 • Poľskí rozhodcovia
 • Srbskí rozhodcovia
 • Ukrajinskí rozhodcovia
 • Tréneri

Podmienkou účasti je zaplatenie sumy zodpovedajúcej vybranému variantu. Jednotlivé sumy je potrebné poukázať do 31.5.2019 na účet AVR vedený v Tatra banke, číslo účtu: SK12 1100 0000 0026 2443 0251, variabilný symbol je číslo Vašeho rozhodcovského preukazu, špecifický symbol je číslo variantu (01, 02, 03). Do poznámky alebo informácie pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko. Ideálny spôsob je bankový prevod alebo priamy vklad v hociktorej pobočke Tatra banky.

Pozor! Oneskorené prihlásenie po termíne +10 € k cene. Storno poplatok (odhlásenie sa po termíne na prihlasovanie) je 20 €.

Kontakt na organizátorov

Ivan Hudák

Hudák, Ivan

E. M. Šoltésovej 2763/5
052 01 Spišská Nová Ves


0904 381 297

Turnaj podporili

Sponzori RCO MIM 2019

Zoznam prihlásených

 • Andrejčák Pavol
 • Dunčko Peter
 • Gála Matej
 • Hudák Ivan
 • Koháni Daniel
 • Mokrý Juraj
 • Moravčík Filip
 • Niklová Jana
 • Polčan Marek
 • Schimpl Igor
 • Štěpánek Jaromír
 • Zahornacký Petr
Na stiahnutie

19. ročník RCO MIM

Turnaj sa uskutoční na základe rozhodnutia Prezídia AVR a dohody s poskytovateľom priestorov v termíne 8. - 10. júna 2018 v rekreačnom stredisku Ružiná tábor (vodná nádrž Ružiná, okres Lučenec).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31.5.2018 a to online prihláškou alebo e-mailom priamo organizátorom.

Právo účasti pre RCO MIM 2018

 • družstvá rozhodcov AVR podľa jednotlivých regiónov, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo P AVR zložené z rozhodcov AVR, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvá pozvaných rozhodcov zo zahraničia (CZE, HUN, POL, SRB, UKR), bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo trénerov zo Slovenska, bez rozdielu pohlavia s platnou licenciou
 • družstvá novinárov a pracovníkov médií, bez rozdielu pohlavia
 • družstvá sponzorov, bez rozdielu pohlavia
 • rodinní príslušníci rozhodcov AVR (t.j. – manžel(ka) alebo druh(žka), syn alebo dcéra), ktorí súčasne musia byť minimálne členmi AVR

Počet zúčastnených družstiev schvaľuje a mení podľa potreby a možností usporiadateľa TK RCO MIM 2018 pred začatím turnaja.

Každý jednotlivý rozhodca AVR má právo, pred začiatkom turnaja slobodne sa rozhodnúť, za ktoré družstvo (región alebo P AVR) nastúpi. V prípade, že rozhodca AVR sa zúčastňuje na RCO MIM 2018 s rodinným príslušníkom, tento automaticky nastupuje za rovnaké družstvo, ktoré si vybral pred začiatkom turnaja rozhodca AVR.

Počas turnaja je zakázané meniť družstvo, za ktoré rozhodca AVR nastúpil na začiatku turnaja. Výnimku, iba v prípade problémov družstiev zložených z novinárov a sponzorov, môže povoliť TK.

Organizácia turnaja bude v závislosti od počtu prihlásených družstiev. Pravdepodobne rozdelenie do dvoch skupín a následne play-off (semifinále a finále).

Náklady

Na výber sú 3 varianty, z ktorých si môže účastník vybrať:

 1. (PI-NE) príchod 8.6.2018, pohostenie, 2x večera, 2x raňajky, obed, 2x ubytovanie, odchod 10.6.2018, cena 65 €
 2. (SO-NE) príchod 9.6.2018, pohostenie, obed, večera, raňajky, ubytovanie, odchod 10.6.2018, cena 45 €
 3. (SO) príchod 9.6.2018, pohostenie, obed, večera, odchod 9.6.2018, cena 35 €

V cene je zahrnuté:

 • Strava (podľa variantu):
  • Piatok večera
  • Sobota raňajky, obed, večera
  • Nedeľa raňajky
 • Ubytovanie v Ružiná tábor (od ZV odbočiť v obci Mýtna smer Divín, Ružiná; alebo odbočiť do obce Lovinobaňa potom smer Ružiná; od KE odbočiť do obce Lovinobaňa potom smer Ružiná; bude vyznačené tabuľkami s nápisom RCO)
 • Pitný režim (množstvo podľa počtu účastníkov, na predpokladaný počet 80 ľudí):
  • pivo, kofola, víno, minerálka
 • Prenájom 2 ihrísk
 • Tričko RCO MIM
 • Trofeje pre prvé 3 družstvá + drobné ceny pre jednotlivcov

Predpokladaný program:

 • 8.6.2018 piatok
  • 20:00 – 21:00 večera
  • voľný program
 • 9.6.2018 sobota
  • 8:00 raňajky
  • 8:30 oficiálne otvorenie turnaja
  • 9:00 turnaj
  • 12:00 – 13:00 obed
  • 13:30 turnaj
  • 19:00 vyhodnotenie turnaja
  • 19:30 večera
  • voľný program
 • 10.6.2018 nedeľa
  • 9:00 raňajky
  • 10:30 uvoľnenie izieb
  • odchod

Navrhované a pozvané družstvá

 • Bratislava
 • Českí rozhodcovia
 • Stred
 • Maďarskí rozhodcovia
 • Východ
 • Poľskí rozhodcovia
 • Srbskí rozhodcovia
 • Ukrajinskí rozhodcovia
 • Západ

Podmienkou účasti je zaplatenie sumy zodpovedajúcej vybranému variantu. Jednotlivé sumy je potrebné poukázať do 1.6.2018 na účet AVR vedený v Tatra banke, číslo účtu: SK12 1100 0000 0026 2443 0251, variabilný symbol je číslo Vašeho rozhodcovského preukazu, špecifický symbol je číslo variantu (01, 02, 03). Do poznámky alebo informácie pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko. Ideálny spôsob je bankový prevod alebo priamy vklad v hociktorej pobočke Tatra banky.

Pozor! Oneskorené prihlásenie po termíne +10 € k cene. Storno poplatok (odhlásenie sa po termíne na prihlasovanie) je 20 €.

Kontakt na organizátorov

Ján Fiľo

Fiľo, Ján

Námestie republiky č. 2
984 01 Lučenec


0915 966 636

Mapa

Zoznam prihlásených

 • Andrejčák Pavol
 • Dunčko Peter
 • Gála Matej
 • Hudák Ivan
 • Koháni Daniel
 • Mokrý Juraj
 • Moravčík Filip
 • Niklová Jana
 • Polčan Marek
 • Schimpl Igor
 • Štěpánek Jaromír
 • Zahornacký Petr
Na stiahnutie

18. ročník RCO MIM

Turnaj sa uskutoční na základe rozhodnutia Prezídia AVR a dohody s poskytovateľom priestorov v termíne 16. - 18. júna 2017 v rekreačnom stredisku Ružiná tábor (vodná nádrž Ružiná, okres Lučenec).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31.5.2017 a to online prihláškou alebo e-mailom priamo organizátorom.

Právo účasti pre RCO MIM 2017

 • družstvá rozhodcov AVR podľa jednotlivých regiónov, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo P AVR zložené z rozhodcov AVR, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvá pozvaných rozhodcov zo zahraničia (CZE, HUN, POL, SRB, UKR), bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo trénerov zo Slovenska, bez rozdielu pohlavia s platnou licenciou
 • družstvá novinárov a pracovníkov médií, bez rozdielu pohlavia
 • družstvá sponzorov, bez rozdielu pohlavia
 • rodinní príslušníci rozhodcov AVR (t.j. – manžel(ka) alebo druh(žka), syn alebo dcéra), ktorí súčasne musia byť minimálne členmi AVR

Počet zúčastnených družstiev schvaľuje a mení podľa potreby a možností usporiadateľa TK RCO MIM 2017 pred začatím turnaja.

Každý jednotlivý rozhodca AVR má právo, pred začiatkom turnaja slobodne sa rozhodnúť, za ktoré družstvo (región alebo P AVR) nastúpi. V prípade, že rozhodca AVR sa zúčastňuje na RCO MIM 2017 s rodinným príslušníkom, tento automaticky nastupuje za rovnaké družstvo, ktoré si vybral pred začiatkom turnaja rozhodca AVR.

Počas turnaja je zakázané meniť družstvo, za ktoré rozhodca AVR nastúpil na začiatku turnaja. Výnimku, iba v prípade problémov družstiev zložených z novinárov a sponzorov, môže povoliť TK.

Organizácia turnaja bude v závislosti od počtu prihlásených družstiev. Pravdepodobne rozdelenie do dvoch skupín a následne play-off (semifinále a finále).

Náklady

Na výber sú 3 varianty, z ktorých si môže účastník vybrať:

 1. (PI-NE) príchod 16.6.2017, pohostenie, 2x večera, 2x raňajky, obed, 2x ubytovanie, odchod 18.6.2017, cena 65 €
 2. (SO-NE) príchod 17.6.2017, pohostenie, obed, večera, raňajky, ubytovanie, odchod 18.6.2017, cena 45 €
 3. (SO) príchod 17.6.2017, pohostenie, obed, večera, odchod 17.6.2017, cena 35 €

V cene je zahrnuté:

 • Strava (podľa variantu):
  • Piatok večera
  • Sobota raňajky, obed, večera
  • Nedeľa raňajky
 • Ubytovanie v Ružiná tábor (od ZV odbočiť v obci Mýtna smer Divín, Ružiná; alebo odbočiť do obce Lovinobaňa potom smer Ružiná; od KE odbočiť do obce Lovinobaňa potom smer Ružiná; bude vyznačené tabuľkami s nápisom RCO)
 • Pitný režim (množstvo podľa počtu účastníkov, na predpokladaný počet 80 ľudí):
  • pivo, kofola, víno, minerálka
 • Prenájom 2 ihrísk
 • Tričko RCO MIM
 • Trofeje pre prvé 3 družstvá + drobné ceny pre jednotlivcov

Predpokladaný program:

 • 16.6.2017 piatok
  • 20:00 – 21:00 večera
  • voľný program
 • 17.6.2017 sobota
  • 8:00 raňajky
  • 8:30 oficiálne otvorenie turnaja
  • 9:00 turnaj
  • 12:00 – 13:00 obed
  • 13:30 turnaj
  • 19:00 vyhodnotenie turnaja
  • 19:30 večera
  • voľný program
 • 19.6.2017 nedeľa
  • 9:00 raňajky
  • 10:30 uvoľnenie izieb
  • odchod

Navrhované a pozvané družstvá

 • Bratislava
 • Českí rozhodcovia
 • Stred
 • Maďarskí rozhodcovia
 • Východ
 • Poľskí rozhodcovia
 • Srbskí rozhodcovia
 • Ukrajinskí rozhodcovia
 • Západ

Podmienkou účasti je zaplatenie sumy zodpovedajúcej vybranému variantu. Jednotlivé sumy je potrebné poukázať do 7.6.2017 na účet AVR vedený v Tatra banke, číslo účtu: SK12 1100 0000 0026 2443 0251, variabilný symbol je číslo Vašeho rozhodcovského preukazu, špecifický symbol je číslo variantu (01, 02, 03). Do poznámky alebo informácie pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko. Ideálny spôsob je bankový prevod alebo priamy vklad v hociktorej pobočke Tatra banky.

Pozor! Oneskorené prihlásenie po termíne +10 € k cene. Storno poplatok (odhlásenie sa po termíne na prihlasovanie) je 20 €.

Kontakt na organizátorov

Ján Fiľo

Fiľo, Ján

Námestie republiky č. 2
984 01 Lučenec


0915 966 636

Mapa

Zoznam prihlásených

 • Andrejčák Pavol
 • Dunčko Peter
 • Gála Matej
 • Hudák Ivan
 • Koháni Daniel
 • Mokrý Juraj
 • Moravčík Filip
 • Niklová Jana
 • Polčan Marek
 • Schimpl Igor
 • Štěpánek Jaromír
 • Zahornacký Petr
Na stiahnutie

17. ročník RCO MIM

Turnaj sa uskutoční na základe rozhodnutia Prezídia AVR a dohody s poskytovateľom priestorov v termíne 17. - 19. júna 2016 v rekreačnom stredisku Ružiná tábor (vodná nádrž Ružiná, okres Lučenec).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.5.2016 a to online prihláškou alebo e-mailom priamo organizátorom.

Právo účasti pre RCO MIM 2016

 • družstvá rozhodcov AVR podľa jednotlivých regiónov, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo P AVR zložené z rozhodcov AVR, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvá pozvaných rozhodcov zo zahraničia (CZE, HUN, POL, SRB), bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou
 • družstvo trénerov zo Slovenska, bez rozdielu pohlavia s platnou licenciou
 • družstvá novinárov a pracovníkov médií, bez rozdielu pohlavia
 • družstvá sponzorov, bez rozdielu pohlavia
 • rodinní príslušníci rozhodcov AVR (t.j. – manžel(ka) alebo druh(žka), syn alebo dcéra), ktorí súčasne musia byť minimálne členmi AVR

Počet zúčastnených družstiev schvaľuje a mení podľa potreby a možností usporiadateľa TK RCO MIM 2016 pred začatím turnaja.

Každý jednotlivý rozhodca AVR má právo, pred začiatkom turnaja slobodne sa rozhodnúť, za ktoré družstvo (región alebo P AVR) nastúpi. V prípade, že rozhodca AVR sa zúčastňuje na RCO MIM 2016 s rodinným príslušníkom, tento automaticky nastupuje za rovnaké družstvo, ktoré si vybral pred začiatkom turnaja rozhodca AVR.

Počas turnaja je zakázané meniť družstvo, za ktoré rozhodca AVR nastúpil na začiatku turnaja. Výnimku, iba v prípade problémov družstiev zložených z novinárov a sponzorov, môže povoliť TK.

Organizácia turnaja bude v závislosti od počtu prihlásených družstiev. Pravdepodobne rozdelenie do dvoch skupín a následne play-off (semifinále a finále).

Náklady

Na výber sú 3 varianty, z ktorých si môže účastník vybrať:

 1. (PI-NE) príchod 17.6.2016, pohostenie, 2x večera, 2x raňajky, obed, 2x ubytovanie, odchod 19.6.2016, cena 65 €
 2. (SO-NE) príchod 18.6.2016, pohostenie, obed, večera, raňajky, ubytovanie, odchod 19.6.2016, cena 45 €
 3. (SO) príchod 18.6.2016, pohostenie, obed, večera, odchod 18.6.2016, cena 35 €

V cene je zahrnuté:

 • Strava (podľa variantu):
  • Piatok večera
  • Sobota raňajky, obed, večera
  • Nedeľa raňajky
 • Ubytovanie v Ružiná tábor (od ZV odbočiť v obci Mýtna smer Divín, Ružiná; alebo odbočiť do obce Lovinobaňa potom smer Ružiná; od KE odbočiť do obce Lovinobaňa potom smer Ružiná; bude vyznačené tabuľkami s nápisom RCO)
 • Pitný režim (množstvo podľa počtu účastníkov, na predpokladaný počet 80 ľudí):
  • pivo, kofola, víno, minerálka
 • Prenájom 2 ihrísk
 • Tričko RCO MIM
 • Trofeje pre prvé 3 družstvá + drobné ceny pre jednotlivcov

Predpokladaný program:

 • 17.6.2016 piatok
  • 20:00 – 21:00 večera
  • voľný program
 • 18.6.2016 sobota
  • 8:00 raňajky
  • 8:30 oficiálne otvorenie turnaja
  • 9:00 turnaj
  • 12:00 – 13:00 obed
  • 13:30 turnaj
  • 19:00 vyhodnotenie turnaja
  • 19:30 večera
  • voľný program
 • 19.6.2016 nedeľa
  • 9:00 raňajky
  • 10:30 uvoľnenie izieb
  • odchod

Navrhované a pozvané družstvá

 • Bratislava
 • Českí rozhodcovia
 • Stred
 • Maďarskí rozhodcovia
 • Východ
 • Poľskí rozhodcovia
 • Srbskí rozhodcovia
 • Západ

Podmienkou účasti je zaplatenie sumy zodpovedajúcej vybranému variantu. Jednotlivé sumy je potrebné poukázať do 3.6.2016 na účet AVR vedený v Tatra banke, číslo účtu: 2624430251/1100, variabilný symbol je číslo Vašeho rozhodcovského preukazu, špecifický symbol je číslo variantu (01, 02, 03). Do poznámky alebo informácie pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko. Ideálny spôsob je bankový prevod alebo priamy vklad v hociktorej pobočke Tatra banky.

Pozor! Oneskorené prihlásenie po termíne +10 € k cene. Storno poplatok (odhlásenie sa po termíne na prihlasovanie) je 20 €.

Kontakt na organizátorov

Ján Fiľo

Fiľo, Ján

Námestie republiky č. 2
984 01 Lučenec


0915 966 636

Mapa

Turnaj podporili

Sponzori RCO MIM 2016

Zoznam prihlásených

 • Andrejčák Pavol
 • Dunčko Peter
 • Gála Matej
 • Hudák Ivan
 • Koháni Daniel
 • Mokrý Juraj
 • Moravčík Filip
 • Niklová Jana
 • Polčan Marek
 • Schimpl Igor
 • Štěpánek Jaromír
 • Zahornacký Petr

Hlavné menu: