Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Pokyny k hodnoteniu rozhodcov

Jednou z úloh dlhodobejšieho charakteru je obnovenie činnosti Úseku hodnotenia, resp. vypracovanie komplexnej Koncepcie hodnotenia, ktorá by podľa možností čo najobjektívnejšie hodnotila výkon rozhodcov podľa vopred stanovených kritérií.

Na tejto stránke môžete nájsť pracovnú verziu (resp. návrh) Koncepcie hodnotenia rozhodcov. Jedná sa o dôležitý dokument, preto mu prosím venujte patričnú pozornosť.

Na základe rozhodnutia P-AVR je tento návrh daný na pripomienkovanie celej členskej základni. Akékoľvek Vaše pripomienky, návrhy na zmenu, príp. vylepšenia, prosím pošlite Filipovi Moravčíkovi na e-mailovú adresu filip.moravcik@avr-sr.sk najneskôr do 31.12.2019.

Každá pripomienka bude prerokovaná v rámci P-AVR. Po vyhodnotení pripomienok bude finálna verzia Koncepcie predložená na schválenie na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne tejto problematiky neváhajte kontaktovať Filipa Moravčíka.

Zbor hodnotiacich

 1. Bajči, Peter
 2. Daruľa, Dušan
 3. Derevjanik, Štefan
 4. Hank, Štefan
 5. Hodoň, Dušan
 6. Höger, Peter
 1. Juráček, Miroslav
 2. Kováč, Boris
 3. Kováčik, Marián
 4. Kovalík, Vladimír
 5. Královič, Lukáš
 6. Mokrý, Juraj
 1. Niklová, Jana
 2. Porvazník, Igor
 3. Schimpl, Igor
 4. Vaško, Pavel
 5. Viktoríni-Lisá, Danica


Hlavné menu: