Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Pokyny k hodnoteniu rozhodcov

V záujme sprehľadnenia a objektivity hodnotení sa upustilo v súťažiach riadených Súťažnou komisiou SFV od pôvodného systému a prešlo sa na systém hodnotenia členmi Zboru hodnotiacich.

Žiaľ, napriek opakovanej snahe systém celoplošného hodnotenia rozhodcov v tejto podobe nebol úplne postačujúci. Na základe uvedeného bol pripravený návrh a boli schválené nové Kritérií hodnotenia rozhodcov 2009-2013.

Členmi Zboru hodnotiacich môžu byť členovia AVR, a to najmä bývalí medzinárodní rozhodcovia a bývalí rozhodcovia najvyšších súťaží, ako aj súčasní medzinárodní rozhodcovia. Ich zoznam bude každoročne schválený Prezídiom AVR na septembrovom / októbrovom zasadnutí a je platný pre jeden súťažný ročník. Pri výbere členov Zboru hodnotiacich sa berie do úvahy aj regionálne zastúpenie. Návrh na členov Zboru hodnotiacich predkladá po dohode Úsek hodnotenia, Úsek školení a Úsek delegácií.

Predpokladom úspešného zavedenia systému hodnotenia je spolupráca a ochota najmä členov Zboru hodnotiacich. Ich úlohou bude navštevovať stretnutia v mieste svojho bydliska, na miestach, kde rozhodujú svoje stretnutia (v prípade medzinárodných rozhodcov) alebo aj inde. Po pozretí si a zhodnotení stretnutia sa odporúča prediskutovať jeho priebeh a zvládnutie s hodnoteným rozhodcom a vyplniť tlačivo na hodnotenie rozhodcov.

Členovia Zboru hodnotiacich budú pravidelne zasielať vyplnené tlačivá vedúcemu Úseku hodnotenia, ktorý ich spracuje a aktuálny stav hodnotení (počty) u jednotlivých rozhodcov poskytne na zverejnenie na internetovej stránke AVR.

Z dôvodu zmeny systému hodnotenia a v záujme sprehľadnenia toho, na ktoré zápasy pôjde kto “hodnotiť”, budú na stránke AVR priebežne dopĺňané k vybraným stretnutiam mená hodnotiacich podľa vzdialenosti od miesta bydliska a konania stretnutia prípadne tak, aby príslušného hodnotiaceho mohli cestou rozhodcovia dopraviť do miesta stretnutia (je vhodné, aby delegát vopred kontaktoval delegovaných rozhodcov).

Upozornenie: Rozhodcov AM budú hodnotiť len hodnotiaci s licenciou D – Derevjanik, Dubovec, Hank, Kovalík, Šteliar. Ostatných rozhodcov (A, B, C) môžu hodnotiť všetci členovia Zboru hodnotiteľov.

Žiaľ ani v nasledujúcej sezóne nemá AVR prostriedky na kompenzovanie akýchkoľvek výdavkov spojených s činnosťou Zboru hodnotiacich, preto je takáto delegácia nezáväzná.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok prosím kontaktujte Petra Bajčiho, zodpovedného za úsek hodnotenia P-AVR.

Zbor hodnotiacich

 1. Bajči, Peter
 2. Daruľa, Dušan
 3. Derevjanik, Štefan
 4. Dubovec, Viliam
 5. Hank, Štefan
 6. Hodoň, Dušan
 1. Höger, Peter
 2. Juráček, Miroslav
 3. Kováč, Boris
 4. Kováčik, Marián
 5. Kovalík, Vladimír
 6. Královič, Lukáš
 1. Mokrý, Juraj
 2. Niklová, Jana
 3. Porvazník, Igor
 4. Schimpl, Igor
 5. Vaško, Pavel
 6. Viktoríni-Lisá, Danica

Lokality pôsobenia hodnotiacich

Hodnotiaci Miesto bydliska a lokalita pôsobenia
Bajči, Peter Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec
Daruľa, Dušan Martin, Žilina, Prievidza, K. N. Mesto, Žiar n. H., Zvolen, B. Bystrica, D. Kubín
Derevjanik, Štefan Ľubica, Poprad, S. N. Ves, S. Belá, Kežmarok, S. Ľubovňa, L. Hrádok
Dubovec, Viliam Ružomberok, D. Kubín, L. Hrádok, Martin, Žilina, B. Bystrica, Dubová, Hnúšťa
Fatrdla, Zdenko Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec
Hank, Štefan Prešov, Vranov n. T., Košice, Bardejov, Svidník, Stará Ľubovňa
Hodoň, Dušan Žilina, Martin, Púchov, K. N. Mesto, Prievidza, Nové Mesto n. V., Piešťany, Trenčín
Kovalík, Vladimír Banská Bystrica, Zvolen, Hriňová, Lovinobaňa, Dubová, Podbrezová, Hnúšťa
Kováčik, Marian Prievidza, Trenčín, Nitra, Žiar n. H., Zvolen, Martin, Žilina, Púchov
Matis, Peter Nitra, Levice, Komjatice, Komárno, N. Mesto n. V.
Mokrý, Juraj Martin, Žilina, Prievidza, K. N. Mesto, Žiar n. H., Zvolen, B. Bystrica, D. Kubín
Porvazník, Igor Vyšné Hágy, Poprad, S. N. Ves, S. Belá, Kežmarok, S. Ľubovňa, L. Hrádok, Prešov
Schimpl, Igor Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Senica
Šteliar, Pavol Košice, Prakovce, Prešov, Šaca
Vaško, Pavel Zvolen, Banská Bystrica, Hriňová, Lovinobaňa-Lučenec, Žiar n. H., Detva
Viktoríni-Lisá, Danica Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

Užívateľ

Zabudnuté heslo

Neprehliadnite

Facebook

Partneri

Logo: SVF Logo: MEVZA Logo: CEV Logo: FIVB Banner: Counterpain
Logo: volley-country Logo: Volejbal.sk

Hlavné menu:
Vyhľadávanie: