Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Pokyny k hodnoteniu rozhodcov

Jednou z úloh dlhodobejšieho charakteru je obnovenie činnosti Úseku hodnotenia, resp. vypracovanie komplexnej Koncepcie hodnotenia, ktorá by podľa možností čo najobjektívnejšie hodnotila výkon rozhodcov podľa vopred stanovených kritérií.

Na tejto stránke môžete nájsť pracovnú verziu (resp. návrh) Koncepcie hodnotenia rozhodcov. Jedná sa o dôležitý dokument, preto mu prosím venujte patričnú pozornosť.

Na základe rozhodnutia P-AVR bol tento návrh daný na pripomienkovanie celej členskej základni. Akékoľvek Vaše pripomienky, návrhy na zmenu, príp. vylepšenia, bolo potrebné poslať Filipovi Moravčíkovi na e-mailovú adresu filip.moravcik@avr-sr.sk najneskôr do 31.12.2019.

V súčasnej dobe prebieha vyhodnocovanie doručených pripomienok. Konečná verzia Koncepcie hodnotenia rozhodcov bude predložená na Valné zhromaždenie AVR, ktoré sa uskutoční v priebehu roka 2020.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne tejto problematiky neváhajte kontaktovať Filipa Moravčíka.

Zbor hodnotiacich

 1. Bajči, Peter
 2. Daruľa, Dušan
 3. Derevjanik, Štefan
 4. Hank, Štefan
 5. Hodoň, Dušan
 6. Höger, Peter
 1. Juráček, Miroslav
 2. Kováč, Boris
 3. Kováčik, Marián
 4. Kovalík, Vladimír
 5. Královič, Lukáš
 6. Mokrý, Juraj
 1. Niklová, Jana
 2. Porvazník, Igor
 3. Schimpl, Igor
 4. Vaško, Pavel
 5. Viktoríni-Lisá, Danica


Hlavné menu: