Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Orgány

Prezídium

Igor Schimpl

Schimpl, Igor

Budatínska 20
851 06 Bratislava 5


0948 141 277
Funkcie
 • Prezident AVR
 • Úsek medzinárodný
Miroslav Juráček

Juráček, Miroslav

nám. SNP 13
811 06 Bratislava 1


0905 304 319
Funkcie
 • Viceprezident
 • Úsek delegácií
Danica Viktoríni-Lisá

Viktoríni-Lisá, Danica

Zochova 16-III.
811 03 Bratislava 1


0905 263 888
Funkcie
 • Úsek ekonomiky
 • Úsek školení zapisovateľov
Ivan Hudák

Hudák, Ivan

E. M. Šoltésovej 2763/5
052 01 Spišská Nová Ves


0904 381 297
Funkcie
 • Oblasť VSO
 • Úsek marketingu a propagácie
Juraj Mokrý

Mokrý, Juraj

Turčiansky Peter 107
038 41 Turčiansky Peter


0905 791 604
Funkcie
 • Úsek hodnotenia
 • Úsek mentoringu
 • Úsek pravidiel, metodiky a vzdelávania
Filip Moravčík

Moravčík, Filip

Perlová 884/4
900 42 Miloslavov


0911 950 729
Funkcie
 • Úsek beachvolejbalu a snowvolejbalu
 • Úsek legislatívy
 • Úsek organizácie
Fedor Tiršel

Tiršel, Fedor

Košikárska 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom


+420 776 253 362
Funkcie
 • Úsek evidencie

Oblasti

Fedor Hnát

Hnát, Fedor

Jilemnického 23/25
036 01 Martin


0918 080 221
Funkcie
 • Oblasť SSO
Ivan Hudák

Hudák, Ivan

E. M. Šoltésovej 2763/5
052 01 Spišská Nová Ves


0904 381 297
Funkcie
 • Oblasť VSO
 • Úsek marketingu a propagácie
Milan Pivarček

Pivarček, Milan

Za hradbami 2244/1
902 01 Pezinok


0910 247 631
Funkcie
 • Oblasť ZSO
Miroslav Sarka

Sarka, Miroslav

Vyšehradská 6
851 06 Bratislava 5


0903 822 180
Funkcie
 • Oblasť BAO

Dozorná rada

Dušan Daruľa

Daruľa, Dušan

Hrdinov Slovenského národného povstania 9429/35A
036 01 Martin


0910 104 317
Funkcie
 • Predseda DR
Lukáš Meždej

Meždej, Lukáš

Ukrajinská 6
071 01 Michalovce


0908 655 647
Funkcie
 • Člen DR
Igor Porvazník

Porvazník, Igor

Limba 14
059 84 Vyšné Hágy


0905 696 130
Funkcie
 • Člen DR

Hlavné menu: