Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Diaľkový test

Nasledujú otázky z pravidiel plážového volejbalu a zo športovo-technických dokumentov SVF, ktoré dostali v rámci pravidelného preskúšania všetci rozhodcovia plážového volejbalu na Slovensku.

Po prihlásení sa je možné test vyplniť on-line a priebežne odoslať tlačítkom Odoslať na konci stránky. Pre vyhodnotenie bude použitá posledná uložená verzia odoslaná pred polnocou 21.6.2020.

1. Pozrite si pozorne video 1 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Je činnosť útočiacej hráčky družstva Nemecka (družstvo vpravo) v súlade s pravidlami? Zdôvodnite svoje tvrdenie.
 • Akú signalizáciu by mal rozhodcova použiť v prípade, že nastala činnosť v rozpore s pravidlami?
 • Koľko odbití po zobrazenej sekvencii má k dispozícii blokujúce družstvo (družstvo vľavo) za predpokladu, že rozohrávka pokračuje?

2. Pozrite si pozorne video 2 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Posúdil druhý rozhodca situáciu správne? Zdôvodnite svoju odpoveď.
 • Aké kritériá by mali byť zvažované v prípade posudzovania preniknutia do súperovho priestoru pod sieťou?
 • Je kontakt s protihráčom v súperovom priestore pod sieťou považovaný vždy za činnosť v rozpore s pravidlami? Zdôvodnite svoju odpoveď.
 • Bola signalizácia druhého rozhodcu správna? Uveďte detailnú postupnosť signalizácie v prípade ukončenia rozohrávky druhým rozhodcom, a taktiež v prípade ukončenia rozohrávky prvým rozhodcom.

3. Pozrite si pozorne video 3 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Posúdil prvý rozhodca situáciu správne? Zdôvodnite svoju odpoveď.
 • Aké kritériá by mal rozhodca zohľadniť v prípade posudzovania nahrávky odbitím obojručne prstami nahor?

4. Pozrite si pozorne video 4 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Nastala počas rozohrávky nejaká chyba? Ak áno, uveďte presný okamih a druh chyby.
 • Ako by mal prvý rozhodca reagovať na správanie sa hráčov družstva Kanady (družstvo vľavo) po skončení rozohrávky?

5. Pozrite si pozorne video 5 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Posúdil prvý rozhodca situáciu správne? Zdôvodnite svoju odpoveď.
 • Ako by mal prvý rozhodca reagovať na správanie sa hráčov družstva v žltých dresoch (družstvo vľavo) po skončení rozohrávky?

6. Pozrite si pozorne video 6 a odpovedzte na nasledovnú otázku:

 • Nastala v uvedenej situácii činnosť v rozpore s pravidlami? Zdôvodnite svoju odpoveď, prípadne určite presný okamih a druh chyby.

7. Pozrite si pozorne video 7 a odpovedzte na nasledovné otázky:

 • Bolo pôvodné rozhodnutie prvej rozhodkyne nechať pokračovať v hre správne? Zdôvodnite svoju odpoveď.
 • Ktoré družstvo by malo vyhrať rozohrávku na základe video-verifikácie?

8. Napíšte, či je uvedená situácia chybou a označte rozhodcu, ktorý je oprávnený o nej rozhodnúť/odpískať ju (odpoveď: áno/nie; len 1. rozhodca, len 2. rozhodca, obaja rozhodcovia):

 • Podávajúci hráč stojí počas výkonu podania medzi reklamnými panelmi.
 • Lopta preletí po podaní ponad anténu na strane druhého rozhodcu.
 • Hráč sa dotkne siete medzi anténami.
 • Hráčovi spadne pri akcii hrania s loptou z hlavy čiapka, ktorá sa dotkne siete.
 • Hráč prenikne do poľa súpera pod sieťou celou nohou.
 • Lopta sa dotkne cudzieho predmetu.
 • Lopta preletí spodným priestorom preletu.

9. Označte, či je uvedený výrok v súlade s pravidlami (odpoveď: áno/nie):

 • Rozhodcovia povolia hrať hráčovi, ktorý nosí prsteň s ostrým kameňom.
 • Hráči môžu zostať počas TO and TTO na hracej ploche.
 • Hráč musí pred výkonom podania stáť v zóne podania.
 • Hrať s hodinkami je povolené.
 • Hráč môže hrať v ponožkách.
 • Ak dôjde k oneskoreniu výmeny polí, stav stretnutia sa upraví na skóre, aké bolo v momente, kedy malo dôjsť k výmene polí.
 • Ak hráč prejde popod sieť skontrolovať odtlačok lopty, dostane červenú kartu za nešportové správanie.
 • Rozhodca signalizuje oficiálnymi dohovorenými znameniami druh chyby iba ak je to potrebné.

Užívateľ

Zabudnuté heslo

Neprehliadnite

Partneri

Logo: SVF Logo: MEVZA Logo: CEV Logo: FIVB Logo: Niké Logo: A4

Hlavné menu: