Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Delegácie rozhodcov v BAO

Mladšie žiačky (štvorice)

1. kolo / časť turnaj Studienka
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKMLŠ01 Studienka vs.
VIVUS „A“
01.03.20 o 09:30 Šefčiková Ta.
BAO-CKMLŠ02 VIVUS „A“ vs.
Pezinok „A“
01.03.20 o 11:30
ZŠ Studienka Studienka
Šefčiková Ta.
BAO-CKMLŠ03 Pezinok „A“ vs.
Studienka
01.03.20 o 13:30
ZŠ Studienka Studienka
Šefčiková Ta.

Kadetky

6. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY16 VIVUS „A“ vs.
Pezinok
04.03.20 o 15:30
ŠH SPŠE Hálova Bratislava
Jakab, st. La.
BAO-TKY17 Bilíkova „B“ vs.
Bilíkova „A“
05.03.20 o 18:15 Chamulová Iv.
BAO-TKY18 Dráčik „A“ vs.
Dráčik „B“
04.03.20 o 16:30 Pikulík To.
9. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY34 TAMI vs.
Senec
03.03.20 o 17:45 Platznerová Ka.
BAO-TKY35 VIVUS „B“ vs.
IMA
04.03.20 o 17:10 Fövényes Ró.
BAO-TKY36 Hamuliakovo vs.
Bilíkova „C“
05.03.20 o 17:00 Šuňal Mi.

Starší žiaci

14. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CIST28 VKP vs.
TAMI
02.03.20 o 17:30 Valkovič Št.

Mladšie žiačky

6. kolo / časť turnaj Pezinok
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKML31 Pezinok vs.
Bilíkova
08.02.20 o 09:00 Sekaninová Ma.
BAO-CKML32 Studienka vs.
VIVUS
08.02.20 o 10:00
ZŠ Na Bieleninsku Pezinok
Sekaninová Ma.
BAO-CKML33 Bilíkova vs.
VIVUS
08.02.20 o 11:00
ZŠ Na Bieleninsku Pezinok
Sekaninová Ma.
BAO-CKML34 Pezinok vs.
Studienka
08.02.20 o 12:00 Sekaninová Ma.
BAO-CKML35 Studienka vs.
Bilíkova
08.02.20 o 13:00
ZŠ Na Bieleninsku Pezinok
Sekaninová Ma.
BAO-CKML36 VIVUS vs.
Pezinok
08.02.20 o 14:00
ZŠ Na Bieleninsku Pezinok
Sekaninová Ma.

Staršie žiačky

5. kolo / časť 2 (skupina 1. - 6.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST13/1 a 2 Bilíkova „A“ vs.
Bilíkova „B“
26.02.20 o 17:00 a 19:00 Platznerová Ka.
BAO-CKST14/1 a 2 Studienka vs.
VIVUS
29.02.20 o 10:00 a 12:00 Sekaninová Ma.
BAO-CKST15/1 a 2 Dráčik „A“ vs.
Pezinok
29.02.20 o 10:00 a 12:00 Balacenko Ju.
6. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST21/1 a 2 VKP vs.
IMA
01.02.20 o 09:00 a 11:00 Šefčiková Ta.
BAO-CKST22/1 a 2 Dráčik „B“ vs.
Senec „B“
28.02.20 o 15:00 a 17:00 Fövényes Ró.
BAO-CKST23/1 a 2 Senec „A“ vs.
Dráčik „D“
01.02.20 o 10:40 a 12:40 Sekaninová Ma.
BAO-CKST24/1 a 2 Dráčik „C“ vs.
Hamuliakovo
01.02.20 o 10:00 a 12:00 Balacenko Ju.
7. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST25/1 a 2 Hamuliakovo vs.
VKP
08.02.20 o 10:00 a 12:00 Záhorák Pa.
BAO-CKST26/1 a 2 Dráčik „D“ vs.
Dráčik „C“
08.02.20 o 10:00 a 12:00 Fövényes Ró.
BAO-CKST27/1 a 2 Senec „B“ vs.
Senec „A“
06.02.20 o 17:40 a 19:40 Pivarček Mi.
BAO-CKST28/1 a 2 IMA vs.
Dráčik „B“
08.02.20 o 10:00 a 12:00 Šefčiková Ta.
8. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST29/1 a 2 VKP vs.
Dráčik „B“
29.02.20 o 10:00 a 12:00 Zakuťanský Vl.
BAO-CKST30/1 a 2 IMA vs.
Senec „A“
29.02.20 o 10:00 a 12:00 Sarka Mi.
BAO-CKST31/1 a 2 Senec „B“ vs.
Dráčik „C“
29.02.20 o 10:40 a 12:40 Kejst Jo.
BAO-CKST32/1 a 2 Dráčik „D“ vs.
Hamuliakovo
29.02.20 o 10:00 a 12:00 Pikulík To.

Kadetky

4. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY10 VIVUS „A“ vs.
Bilíkova „B“
12.02.20 o 17:10 Nemcová Ka.
BAO-TKY11 Pezinok vs.
Dráčik „A“
11.02.20 o 18:00 Pivarček Mi.
BAO-TKY12 Bilíkova „A“ vs.
Dráčik „B“
13.02.20 o 16:30 Platznerová Ka.
5. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY13 Dráčik „B“ vs.
VIVUS „A“
27.02.20 o 16:30 Kejst Jo.
BAO-TKY14 Dráčik „A“ vs.
Bilíkova „A“
05.02.20 o 16:30 Zakuťanský Vl.
BAO-TKY15 Bilíkova „B“ vs.
Pezinok
27.02.20 o 18:15 Chamulová Iv.
7. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY26 Bilíkova „B“ jun. vs.
VIVUS „B“
12.02.20 o 18:30 Fövényes Ró. Zakuťanský Vl.
BAO-TKY27 Senec vs.
Hamuliakovo
12.02.20 o 18:40 Sekaninová Ma.
BAO-TKY28 IMA vs.
Bilíkova „C“
12.02.20 o 16:30 Balacenko Ju.
8. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY30 IMA vs.
Hamuliakovo
26.02.20 o 16:30 Balacenko Ju.
BAO-TKY31 Senec vs.
VIVUS „B“
26.02.20 o 18:40 Pivarček Mi.
BAO-TKY32 Bilíkova „B“ jun. vs.
TAMI
26.02.20 o 18:30 Pikulík To.

Starší žiaci

13. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CIST26 TAMI vs.
Hamuliakovo
11.02.20 o 17:45 Chamulová Iv.

Mladšie žiačky

5. kolo / časť turnaj Hamuliakovo
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKML25 Hamuliakovo vs.
VIVUS
19.01.20 o 09:00
ŠH ZŠ Turnianska Bratislava
Chamulová Iv.
BAO-CKML26 Pezinok vs.
Studienka
19.01.20 o 10:00
ŠH ZŠ Turnianska Bratislava
Chamulová Iv.
BAO-CKML27 VIVUS vs.
Studienka
19.01.20 o 11:00 Chamulová Iv.
BAO-CKML28 Hamuliakovo vs.
Pezinok
19.01.20 o 12:00
ŠH ZŠ Turnianska Bratislava
Chamulová Iv.
BAO-CKML29 Pezinok vs.
VIVUS
19.01.20 o 13:00
ŠH ZŠ Turnianska Bratislava
Chamulová Iv.
BAO-CKML30 Studienka vs.
Hamuliakovo
19.01.20 o 14:00
ŠH ZŠ Turnianska Bratislava
Chamulová Iv.

Staršie žiačky

3. kolo / časť 2 (skupina 1. - 6.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST07/1 a 2 VIVUS vs.
Bilíkova „B“
18.01.20 o 10:00 a 12:00 Balacenko Ju.
BAO-CKST08/1 a 2 Bilíkova „A“ vs.
Pezinok
18.01.20 o 10:00 a 12:00 Chamulová Iv.
3. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST09/1 a 2 Senec „A“ vs.
VKP
11.01.20 o 10:40 a 12:40 Sekaninová Ma.
3. kolo / časť 2 (skupina 1. - 6.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST09/1 a 2 Studienka vs.
Dráčik „A“
18.01.20 o 10:00 a 12:00 Pivarček Mi.
3. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST10/1 a 2 Dráčik „C“ vs.
Dráčik „B“
11.01.20 o 10:00 a 12:00 Fövényes Ró.
BAO-CKST11/1 a 2 Hamuliakovo vs.
IMA
11.01.20 o 10:00 a 12:00 Záhorák Pa.
BAO-CKST12/1 a 2 Dráčik „D“ vs.
Senec „B“
11.01.20 o 10:00 a 12:00 Platznerová Ka.
4. kolo / časť 2 (skupina 1. - 6.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST10/1 a 2 Bilíkova „B“ vs.
Dráčik „A“
25.01.20 o 10:00 a 12:00 Platznerová Ka.
BAO-CKST11/1 a 2 Pezinok vs.
Studienka
25.01.20 o 10:00 a 12:00 Sarka Mi.
BAO-CKST12/1 a 2 VIVUS vs.
Bilíkova „A“
25.01.20 o 10:00 a 12:00 Šefčiková Ta.
4. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST13/1 a 2 VKP vs.
Senec „B“
18.01.20 o 09:00 a 11:00 Platznerová Ka.
BAO-CKST14/1 a 2 IMA vs.
Dráčik „D“
18.01.20 o 10:00 a 12:00 Šefčiková Ta.
BAO-CKST15/1 a 2 Dráčik „B“ vs.
Hamuliakovo
18.01.20 o 10:00 a 12:00 Fövényes Ró.
BAO-CKST16/1 a 2 Senec „A“ vs.
Dráčik „C“
18.01.20 o 10:40 a 12:40 Sekaninová Ma.
5. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST17/1 a 2 Dráčik „C“ vs.
VKP
25.01.20 o 10:00 a 12:00 Balacenko Ju.
BAO-CKST18/1 a 2 Hamuliakovo vs.
Senec „A“
25.01.20 o 10:00 a 12:00 Záhorák Pa.
BAO-CKST19/1 a 2 Dráčik „D“ vs.
Dráčik „B“
23.01.20 o 15:30 a 17:30 Platznerová Ka.
BAO-CKST20/1 a 2 Senec „B“ vs.
IMA
25.01.20 o 09:40 a 11:40 Sekaninová Ma.

Kadetky

3. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY07 Bilíkova „A“ vs.
VIVUS „A“
23.01.20 o 16:30 Zakuťanský Vl.
BAO-TKY08 Dráčik „B“ vs.
Pezinok
23.01.20 o 16:30 Balacenko Ju.
BAO-TKY09 Dráčik „A“ vs.
Bilíkova „B“
22.01.20 o 16:30 Šefčiková Ta.
4. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY14 IMA vs.
Bilíkova „B“ jun.
15.01.20 o 16:30 Balacenko Ju.
BAO-TKY15 Bilíkova „C“ vs.
TAMI
14.01.20 o 16:30 Zakuťanský Vl.
BAO-TKY16 Hamuliakovo vs.
VIVUS „B“
16.01.20 o 17:00 Kejst Jo.
5. kolo / časť 2
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY06 TAMI vs.
Hamuliakovo
21.01.20 o 17:45 Jakab, st. La.
5. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY19 Bilíkova „B“ jun. vs.
Bilíkova „C“
22.01.20 o 18:30 Fövényes Ró.
BAO-TKY20 Senec vs.
IMA
22.01.20 o 18:40 Sekaninová Ma.
6. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY22 Bilíkova „C“ vs.
Senec
28.01.20 o 16:30 Nemcová Ka.
BAO-TKY23 Hamuliakovo vs.
Bilíkova „B“ jun.
30.01.20 o 17:00 Kejst Jo.
BAO-TKY24 VIVUS „B“ vs.
TAMI
29.01.20 o 17:10 Fövényes Ró.

Starší žiaci

11. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CIST22 TAMI vs.
VKP
14.01.20 o 17:45 Fövényes Ró.
12. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CIST24 VKP vs.
Hamuliakovo
27.01.20 o 17:30 Balacenko Ju.

Mladšie žiačky

4. kolo / časť turnaj Bilíková
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKML19 Bilíkova vs.
VIVUS
21.12.19 o 09:00 Platznerová Ka.
BAO-CKML20 Studienka vs.
Hamuliakovo
21.12.19 o 10:00
Gym. Bilíkova Bratislava
Platznerová Ka.
BAO-CKML21 VIVUS vs.
Hamuliakovo
21.12.19 o 11:00
Gym. Bilíkova Bratislava
Platznerová Ka.
BAO-CKML22 Bilíkova vs.
Studienka
21.12.19 o 12:00 Platznerová Ka.
BAO-CKML23 Studienka vs.
VIVUS
21.12.19 o 13:00
Gym. Bilíkova Bratislava
Platznerová Ka.
BAO-CKML24 Hamuliakovo vs.
Bilíkova
21.12.19 o 14:00
Gym. Bilíkova Bratislava
Platznerová Ka.

Staršie žiačky

1. kolo / časť 2 (skupina 1. - 6.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST01/1 a 2 Pezinok vs.
Bilíkova „B“
07.12.19 o 10:00 a 12:00 Fövényes Ró.
1. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST01/1 a 2 Dráčik „B“ vs.
VKP
07.12.19 o 10:00 a 12:00
1. kolo / časť 2 (skupina 1. - 6.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST02/1 a 2 VIVUS vs.
Dráčik „A“
07.12.19 o 10:00 a 12:00 Sarka Mi.
1. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST02/1 a 2 Senec „A“ vs.
IMA
07.12.19 o 10:40 a 12:40 Balacenko Ju.
1. kolo / časť 2 (skupina 1. - 6.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST03/1 a 2 Bilíkova „A“ vs.
Studienka
07.12.19 o 10:00 a 12:00 Dovičovič Du.
1. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST03/1 a 2 Dráčik „C“ vs.
Senec „B“
07.12.19 o 10:00 a 12:00
BAO-CKST04/1 a 2 Hamuliakovo vs.
Dráčik „D“
07.12.19 o 10:00 a 12:00
2. kolo / časť 2 (skupina 1. - 6.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST04/1 a 2 Bilíkova „B“ vs.
Studienka
14.12.19 o 10:00 a 12:00 Šuňal Mi.
BAO-CKST05/1 a 2 Dráčik „A“ vs.
Bilíkova „A“
14.12.19 o 10:00 a 12:00 Sarka Mi.
2. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST05/1 a 2 VKP vs.
Dráčik „D“
14.12.19 o 10:00 a 12:00
2. kolo / časť 2 (skupina 1. - 6.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST06/1 a 2 Pezinok vs.
VIVUS
14.12.19 o 10:00 a 12:00 Sekaninová Ma.
2. kolo / časť 2 (skupina 7. - 14.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CKST06/1 a 2 Senec „B“ vs.
Hamuliakovo
14.12.19 o 10:40 a 12:40 Kejst Jo.
BAO-CKST07/1 a 2 IMA vs.
Dráčik „C“
14.12.19 o 10:00 a 12:00
BAO-CKST08/1 a 2 Dráčik „B“ vs.
Senec „A“
14.12.19 o 10:00 a 12:00 Zakuťanský Vl.

Kadetky

1. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY01 Pezinok vs.
VIVUS „A“
03.12.19 o 18:00 Pivarček Mi.
BAO-TKY02 Bilíkova „A“ vs.
Bilíkova „B“
05.12.19 o 16:30
BAO-TKY02 Hamuliakovo vs.
IMA
05.12.19 o 17:00 Kejst Jo.
BAO-TKY03 VIVUS „B“ vs.
Senec
04.12.19 o 17:10 Fövényes Ró.
BAO-TKY03 Dráčik „B“ vs.
Dráčik „A“
05.12.19 o 16:30
BAO-TKY04 TAMI vs.
Bilíkova „B“ jun.
03.12.19 o 17:45 Valkovič Št.
2. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY04 VIVUS „A“ vs.
Dráčik „A“
11.12.19 o 17:10 Jakab, st. La.
BAO-TKY05 Bilíkova „B“ vs.
Dráčik „B“
12.12.19 o 18:15 Chamulová Iv.
BAO-TKY06 Pezinok vs.
Bilíkova „A“
10.12.19 o 18:00 Pivarček Mi.
BAO-TKY06 Senec vs.
TAMI
11.12.19 o 18:40 Sekaninová Ma.
BAO-TKY07 IMA vs.
VIVUS „B“
11.12.19 o 16:30 Balacenko Ju.
BAO-TKY08 Bilíkova „C“ vs.
Hamuliakovo
10.12.19 o 16:30 Zakuťanský Vl.
3. kolo / časť 2 (skupina 7. - 13.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-TKY10 VIVUS „B“ vs.
Bilíkova „C“
18.12.19 o 17:10 Platznerová Ka.
BAO-TKY11 TAMI vs.
IMA
17.12.19 o 17:45 Zakuťanský Vl.
BAO-TKY12 Bilíkova „B“ jun. vs.
Senec
18.12.19 o 18:30 Fövényes Ró.

Starší žiaci

8. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CIST16 VKP vs.
TAMI
02.12.19 o 17:30 Balacenko Ju.
9. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CIST18 Hamuliakovo vs.
VKP
13.12.19 o 17:00 Šuňal Mi.
10. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
BAO-CIST20 Hamuliakovo vs.
TAMI
18.12.19 o 17:00 Kejst Jo.

Hlavné menu: