Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Zápisnice/rozhodnutia

Tu nájdete dokumenty (zápisnice/rozhodnutia) týkajúce sa valných zhromaždení, Dozornej rady, stretnutí Prezídia a uznesení schválených per rollam.


Hlavné menu: