Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko
Delegácie rozhodcov

Na stiahnutie

Slovenský pohár muži

0. kolo / časť
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
SPM Myjava vs.
Prievidza
09.01.21 o 16:00 Moravčík Fi. - Tiršel Fe.
Č: Gála Ma., Štěpánek Ja. H: Höger Pe.
SPM Košice vs.
Komárno
09.01.21 o 18:00
Sarka Mi. - Schimpl Ig.
Č: Szász Ma., Henček Ma. Zakuťanský Vl. H: Hank Št.
2. kolo / časť
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
SPM09 Svidník vs.
Košice
16.01.21 o 14:00
Höger Pe. - Mokrý Ju.
Č: Dunčko Pe., Hudák Iv.
SPM10 Myjava vs.
Prešov
16.01.21 o 18:00
Malík Pe. - Porvazník Ig.
Č: Hudák Iv., Dunčko Pe.

Slovenský pohár ženy

Extraliga muži

0. kolo / časť
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
SPZ Brusno vs.
Nitra
09.01.21 o 14:00
Novotný Ma. - Kováč Bo.
Č: Yurlov An., Holčík Ti. H: Hodoň Du.
SPZ Bratislava vs.
Prešov
09.01.21 o 18:00
Holčík Ti. - Yurlov An.
Č: Kováč Bo., Novotný Ma. H: Niklová Ja.
SPZ Nové Mesto nad Váhom vs.
Trnava
10.01.21 o 16:00 Kováč Bo. - Tiršel Fe.
Č: Gála Ma., Štěpánek Ja. H: Derevjanik Št.
9. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM35 Prievidza vs.
Myjava
08.01.21 o 17:00 Yurlov An. - Andrejčák Pa.
H: Kováčik Ma.
10. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM39 Myjava vs.
Košice
16.01.21 o 18:00 Kováč Bo. - Moravčík Fi.
H: Hank Št.
11. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM41 Prešov vs.
Svidník
27.01.21 o 17:00 Porvazník Ig. - Höger Pe.
H: Hank Št.
EM44 Prievidza vs.
Komárno
15.01.21 o 18:30 Mokrý Ju. - Holčík Ti.
H: Kováčik Ma.
12. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM45 Svidník vs.
Prievidza
23.01.21 o 18:00 Tiňo Pe. - Sluk Al.
H: Höger Pe.
EM46 Komárno vs.
Košice
23.01.21 o 18:00 Schimpl Ig. - Kováč Bo.
H: Hodoň Du.
EM47 Trenčín vs.
Bratislava
23.01.21 o 18:00
Královič Lu. - Juráček Mi.
H: Hank Št.
EM48 Myjava vs.
Prešov
23.01.21 o 18:00 Čuntala Pe. - Malík Pe.
H: Bajči Pe.

Extraliga ženy

1. kolo / časť 2 (skupina 1. - 4.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ101 Bratislava vs.
Nové Mesto nad Váhom
16.01.21 o 17:30 Sarka Mi. - Schimpl Ig.
Č: Zakuťanský Vl., Nemcová Ka. H: Hodoň Du.
EZ102 Nitra vs.
Pezinok
20.01.21 o 18:00
Schimpl Ig. - Juráček Mi.
Č: Zakuťanský Vl., Nemcová Ka. H: Bajči Pe.
2. kolo / časť 2
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ103 Nové Mesto nad Váhom vs.
Pezinok
23.01.21 o 18:00 Tiršel Fe. - Dovičovič Du.
Č: Štěpánek Ja., Gála Ma. H: Porvazník Ig.
EZ104 Bratislava vs.
Nitra
23.01.21 o 17:30 Moravčík Fi. - Sarka Mi.
Č: Jakab, ml. La., Zakuťanský Vl. H: Mokrý Ju.
EZ203 Prešov vs.
Brusno
23.01.21 o 17:00 Niklová Ja. - Hudák Iv.
H: Derevjanik Št.
EZ204 Trnava vs.
RD SVF
23.01.21 o 19:00 Szász Ma. - Henček Ma.
H: Kováčik Ma.

Extraliga muži

9. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM33 Bratislava vs.
Svidník
05.12.20 o 17:00
Královič Lu. - Sarka Mi.
H: Hodoň Du.
EM34 Košice vs.
Prešov
05.12.20 o 18:30 Höger Pe. - Smolko Mi.
H: Derevjanik Št.
EM36 Komárno vs.
Trenčín
05.12.20 o 18:00 Henček Ma. - Szász Ma.
H: Mokrý Ju.
10. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM37 Svidník vs.
Komárno
12.12.20 o 18:00 Tiňo Pe. - Höger Pe.
H: Derevjanik Št.
EM38 Trenčín vs.
Prievidza
12.12.20 o 16:00 Moravčík Fi. - Čuntala Pe. Yurlov An.
H: Kováč Bo.
EM40 Prešov vs.
Bratislava
12.12.20 o 18:00
Schimpl Ig. - Královič Lu.
H: Hank Št.
11. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM42 Bratislava vs.
Myjava
19.12.20 o 18:00
Kováč Bo. - Moravčík Fi.
H: Bajči Pe.
EM43 Košice vs.
Trenčín
19.12.20 o 15:00 Sluk Al. - Niklová Ja.
H: Derevjanik Št.

Extraliga ženy

1. kolo / časť 2 (skupina 5. - 8.)
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ201 Trnava vs.
Prešov
19.12.20 o 19:00 Tiršel Fe. - Čuntala Pe.
H: Mokrý Ju.
EZ202 RD SVF vs.
Brusno
19.12.20 o 16:00 Pivarček Mi. - Henček Ma.
H: Juráček Mi.
3. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ12 RD SVF vs.
Pezinok
02.12.20 o 18:00 Juráček Mi. - Schimpl Ig.
H: Bajči Pe.
8. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ32 RD SVF vs.
Nitra
04.12.20 o 17:00 Kováč Bo. - Dovičovič Du.
H: Hodoň Du.
9. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ33 RD SVF vs.
Bratislava
09.12.20 o 14:30
Sarka Mi. - Juráček Mi.
H: Kováčik Ma.
11. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ44 Prešov vs.
Brusno
10.12.20 o 19:00 Höger Pe. - Soták Ľu.
H: Hodoň Du.
13. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ49 Trnava vs.
Bratislava
05.12.20 o 19:00 Čuntala Pe. - Štěpánek Ja.
H: Niklová Ja.
EZ50 Pezinok vs.
Nové Mesto nad Váhom
05.12.20 o 18:00 Schimpl Ig. - Pivarček Mi.
H: Bajči Pe.
EZ51 RD SVF vs.
Brusno
05.12.20 o 18:00 Viktoríni-Lisá Da. - Gerboc An.
H: Kováčik Ma.
EZ52 Nitra vs.
Prešov
05.12.20 o 17:00 Hrčka Ma. - Kováč Bo.
H: Hank Št.
14. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ53 Bratislava vs.
Nitra
02.12.20 o 17:30
Malík Pe. - Mokrý Ju.
Č: Šuba La., Garayová Ve. H: Hank Št.
EZ54 Prešov vs.
RD SVF
12.12.20 o 17:00 Niklová Ja. - Porvazník Ig.
H: Bajči Pe.
EZ55 Brusno vs.
Pezinok
12.12.20 o 18:00 Andrejčák Pa. - Holčík Ti. Smolko Mi.
H: Juráček Mi.
EZ56 Nové Mesto nad Váhom vs.
Trnava
12.12.20 o 18:00 Sarka Mi. - Tiršel Fe.
H: Mokrý Ju.

Extraliga muži

1. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM01 Trenčín vs.
Svidník
17.11.20 o 16:00 Yurlov An. - Čuntala Pe.
H: Niklová Ja.
2. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM05 Svidník vs.
Bratislava
21.11.20 o 17:00 Tiňo Pe. - Sluk Al.
H: Porvazník Ig.
3. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM09 Komárno vs.
Svidník
14.11.20 o 18:00 Kováč Bo. - Szász Ma. Sarka Mi.
H: Hodoň Du.
EM10 Prievidza vs.
Trenčín
13.11.20 o 17:00 Yurlov An. - Tiršel Fe.
H: Kováčik Ma.
EM11 Košice vs.
Myjava
14.11.20 o 18:30 Höger Pe. - Tiňo Pe.
H: Bajči Pe.
EM12 Bratislava vs.
Prešov
14.11.20 o 17:00
Mokrý Ju. - Porvazník Ig.
H: Hank Št.
4. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM16 Komárno vs.
Prievidza
17.11.20 o 17:00 Viktoríni-Lisá Da. - Henček Ma.
H: Hodoň Du.
5. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM18 Košice vs.
Komárno
19.11.20 o 18:30 Höger Pe. - Porvazník Ig.
H: Hodoň Du.
EM19 Bratislava vs.
Trenčín
11.11.20 o 16:00
Čuntala Pe. - Moravčík Fi.
H: Porvazník Ig.
6. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM22 Trenčín vs.
Prešov
27.11.20 o 17:00
Sluk Al. - Tiňo Pe.
H: Kováč Bo.
EM24 Prievidza vs.
Košice
21.11.20 o 18:30
Smolko Mi. - Niklová Ja.
H: Kováčik Ma.
7. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM25 Košice vs.
Svidník
12.11.20 o 18:30 Tiňo Pe. - Sluk Al.
H: Schimpl Ig.
EM26 Bratislava vs.
Prievidza
06.11.20 o 18:00
Mokrý Ju. - Yurlov An.
H: Kováčik Ma.
EM27 Prešov vs.
Komárno
07.11.20 o 17:00 Niklová Ja. - Tiňo Pe.
H: Derevjanik Št.
EM28 Myjava vs.
Trenčín
07.11.20 o 18:00 Čuntala Pe. - Moravčík Fi.
H: Mokrý Ju.
8. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EM29 Svidník vs.
Trenčín
28.11.20 o 18:00 Tiňo Pe. - Hudák Iv.
H: Niklová Ja.
EM30 Myjava vs.
Komárno
28.11.20 o 14:00 Moravčík Fi. - Čuntala Pe.
H: Mokrý Ju.
EM31 Prešov vs.
Prievidza
28.11.20 o 17:00 Porvazník Ig. - Höger Pe.
H: Derevjanik Št.
EM32 Bratislava vs.
Košice
28.11.20 o 18:00
Sarka Mi. - Schimpl Ig.
H: Bajči Pe.

Extraliga ženy

4. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ14 Trnava vs.
RD SVF
25.11.20 o 19:00 Královič Lu. - Juráček Mi.
H: Bajči Pe.
5. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ20 Pezinok vs.
Trnava
08.11.20 o 17:00
Sarka Mi. - Schimpl Ig.
H: Hodoň Du.
8. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ29 Bratislava vs.
Nové Mesto nad Váhom
07.11.20 o 17:30 Dovičovič Du. - Královič Lu.
H: Bajči Pe.
EZ30 Trnava vs.
Brusno
07.11.20 o 19:00 Henček Ma. Schimpl Ig. - Kováč Bo.
H: Hank Št.
EZ31 Pezinok vs.
Prešov
07.11.20 o 14:00
Viktoríni-Lisá Da. - Sarka Mi.
H: Hodoň Du.
9. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ34 Nitra vs.
Pezinok
14.11.20 o 17:00 Moravčík Fi. Schimpl Ig. - Henček Ma.
H: Daruľa Du.
EZ35 Prešov vs.
Trnava
14.11.20 o 17:00 Andrejčák Pa. - Niklová Ja.
H: Derevjanik Št.
EZ36 Brusno vs.
Nové Mesto nad Váhom
14.11.20 o 18:00 Smolko Mi. - Holčík Ti.
H: Viktoríni-Lisá Da.
10. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ37 Bratislava vs.
Brusno
17.11.20 o 17:30 Juráček Mi. - Schimpl Ig.
H: Hank Št.
EZ38 Nové Mesto nad Váhom vs.
Prešov
17.11.20 o 17:00 Dovičovič Du. - Kováč Bo.
H: Bajči Pe.
EZ39 Trnava vs.
Nitra
18.11.20 o 19:00 Moravčík Fi. - Viktoríni-Lisá Da.
H: Hank Št.
EZ40 Pezinok vs.
RD SVF
17.11.20 o 16:00
Sarka Mi. - Královič Lu.
H: Derevjanik Št.
11. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ41 Pezinok vs.
Bratislava
21.11.20 o 18:00
Viktoríni-Lisá Da. - Sarka Mi.
H: Bajči Pe.
EZ42 RD SVF vs.
Trnava
21.11.20 o 18:00 Szász Ma. Novotný Ma. - Moravčík Fi.
H: Mokrý Ju.
EZ43 Nitra vs.
Nové Mesto nad Váhom
21.11.20 o 17:00 Kováč Bo. - Štěpánek Ja.
H: Hank Št.
12. kolo / časť 1
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
EZ45 Bratislava vs.
Prešov
28.11.20 o 17:30 Štěpánek Ja. - Viktoríni-Lisá Da.
H: Kováčik Ma.
EZ46 Brusno vs.
Nitra
28.11.20 o 18:00 Holčík Ti. - Malík Pe.
H: Hank Št.
EZ47 Nové Mesto nad Váhom vs.
RD SVF
28.11.20 o 18:00
Henček Ma. - Kováč Bo.
H: Hodoň Du.
EZ48 Trnava vs.
Pezinok
28.11.20 o 19:00 Tiršel Fe. - Dovičovič Du.
H: Juráček Mi.

Delegácia čiarových rozhodcov - Challenge cup

0. kolo / časť
č. z. družstvá UHČ / hala delegácie
Brusno vs.
Sanaya Libby´s La Laguna
23.11.20 o 18:00 Č: Holčík Ti., Novotný Ma.
Brusno vs.
Sanaya Libby´s La Laguna
24.11.20 o 18:00 Č: Novotný Ma., Holčík Ti.

Hlavné menu: