Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Cestovné náklady

Cestovné na stretnutia je vyplácané vo výške predložených cestovných lístkov (vrátane miestnej dopravy). Pri použití inej ako verejnej dopravy, bude cestovné vyplatené v hodnote cestovného lístka autobusom alebo vlakom podľa tabuľky vzdialeností z miesta bydliska do miesta konania stretnutia nasledovne:

  • v mieste bydliska – v mestách s trolejovou dopravou vo výške paušálu 2 €, v ostatných mestách s mestskou dopravou paušál 1 €
  • do 200 km – vlak 2. triedy
  • nad 200 km – vlak 1. triedy (+ príplatok IC, EC a pod.)

Poznámka: Pri použití motorového vozidla na prepravu z miesta bydliska, ktoré je mimo miesta konania stretnutia, nevzniká nárok na uhradenie uvedeného paušálu za miestnu dopravu v mieste konania stretnutia.

Nasleduje formulár, kde je možné si overiť vziadelnosť medzi bydliskom rozhodcu a miestom stretnutia.


Hlavné menu: