Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Rozdelenie na predsezónne semináre a školenia - opravné testy

14. september 2020

Opravné testy

Milé kolegyne a kolegovia,

opravné testy už budú realizované prezenčne u jedného z nižšie uvedených lektorov, a to na základe Vášho výberu podľa toho, ktorý z nich je k Vám najbližšie. Prosím Vás, aby ste ich vopred kontaktovali (mailom alebo telefonicky) a dohodli sa na presnom čase.

Písomný opravný test je spojený s poplatkom 10 € - prosím uhradiť vopred na účet AVR - IBAN: SK12 1100 0000 0026 2443 0251. Do poznámky pre príjemncu prosím uveďte "Vaše meno a priezvisko, opravný seminár".

Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že v zmysle schválených kritérií hodnotenia slúži opravný test na umožnenie splniť podmienku zaradenia do licencie pre príslušnú sezónu - do hodnotenia rozhodcov sa Vám bude započítavať pôvodný výsledok testu.

Na základe prísľubu daného na zasadnutí Valného zhromaždenia AVR bude test upravený tak, aby bolo možné dosiahnuť aj presne 90%, 80%, resp. 70%. Test bude mať 20 otázok, vždy 4 možnosti, len jedna správna odpoveď, každá otázka za 5 bodov.

Miesta a lektori zabezpečujúci opravný test:

Bratislava - Peter Bajči, Miroslav Juráček (podľa telefonickej dohody - prebežne piatok 18.9.2020 o 17:00)

Nové Mesto n. V.Igor SchimplFilip Moravčík (19.9.2020 pred stretnutím extraligy žien)

Kováčová (okr. Zvolen) - Štefan Hank (18.-20.9.2020, podľa telefonickej dohody)

Martin (JLF UK, Malá Hora 4C, Ústav farmakológie) - Juraj Mokrý (piatok 18.9.2020 medzi 13:00-16:00)

PrešovIgor Porvazník (19.9.2020 pred stretnutím extraligy žien)

Juraj Mokrý

Úsek pravidiel a metodiky

Dôležité informácie

Licenčné poplatky (zahŕňajú členský poplatok SVF vo výške 4€):

Licencia AM - 55 €

Licencia A - 40 €

Licencia B - 30 €

Licencia C - 17 €

Licencia D - 7 €

Školenie 2. alebo 3. triedy - 15 € pre každého účastníka školenia

Licenčný poplatok, ako aj všetky prípadné podlžnosti voči AVR (poplatky za redelegácie, pokuty) je potrebné uhradiť na účet AVR - SK12 1100 0000 0026 2443 0251 (VS: číslo licencie AVR; SS: 20202021; poznámka: meno a priezvisko) najneskôr do termínu 20.8.2020. Doklad o úhrade je potrebné poslať v elektronickej podobe Filipovi Moravčíkovi na adresu Filip.Moravcik@avr-sr.sk.

 

Celoslovenský webinár - online forma

Termín: 20. 8. 2020 (štvrtok)

Čas: 16:00 až 20:00

Miesto: online forma

Zodpovedný za prípravu: Juraj Mokrý

Lektori: Juraj MokrýIgor Schimpl

Účasť: všetci aktívni rozhodcovia (licencie "AM" až "C") a hodnotiaci, vrátane rozhodcov absolvujúcich školenie alebo seminár

 

Teoretický test - online forma

Termín: 27. 8. 2020 (štvrtok)

Čas: 18:00 až 21:00

Miesto: online forma

Zodpovedný za prípravu: Juraj Mokrý

Účasť: všetci aktívni rozhodcovia (licencie "AM" až "C"), vrátane rozhodcov absolvujúcich školenie alebo seminár

 

 

Školenia a preskúšania

______________________________________________________

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť školenia, obratom informujte Filipa Moravčíka - najneskôr však do 16.8.2020.


Školenie II. triedy

Termín: 28. - 30. 8. 2020 (piatok - nedeľa)

Miesto: Levice (Športová hala, Turecký rad 5)

Začiatok: 28. 8. 2020 (piatok) o 17:00 (prezentácia účastníkov od 16:30 do 17:00)

Vedúci akcie: Štefan Hank

Lektori: Štefan Hank, Pavel Vaško

Zoznam rozhodcov: Brilla, Fek, Horňák, Klučka, Michna, Miščík T., Repka, Strelec, Sapronov; praktický seminár: Rybová, Gála

Účastníci školenia uhrádzajú poplatok za školenie (15 €)licenčný poplatok podľa aktuálneho zaradenia (t.j. poplatok pre licenciu "C" - 17 €), v prípade postupu do licencie "B" bude vyžadovaný doplatok licenčného poplatku po prebehnutí školenia.

 

Školenie III. triedy

Termín: 28. - 29. 8. 2020 (piatok - sobota)

Miesto: Trnava (Mestská športová hala, Rybníkova 15)

Začiatok: 28. 8. 2020 (piatok) o 10:00 (prezentácia účastníkov od 9:30 do 10:00)

Vedúci akcie: Filip Moravčík

Lektori: Igor SchimplMiroslav Juráček

Zoznam rozhodcov: Dunčko, Garayová, Hrčka, Hudák, Soták, Štěpánek, Toman, Valkovič

Účastníci školenia uhrádzajú poplatok za školenie (15 €)licenčný poplatok podľa aktuálneho zaradenia (t.j. poplatok pre licenciu "B" - 30 €), v prípade postupu do licencie "A" bude vyžadovaný doplatok licenčného poplatku po prebehnutí školenia.

 

Preverenie adeptov na IRCC

Termín: 4. - 5. 9. 2020 (piatok - sobota)

Miesto: Nové Mesto nad Váhom (Športová hala, Javorinská 19)

Začiatok: 4. 9. 2020 (piatok) o 13:30 (prezentácia účastníkov od 13:00 do 13:30)

Vedúci akcie: Filip Moravčík

Lektori: Štefan HankMiroslav JuráčekJuraj MokrýIgor Schimpl

Zoznam rozhodcov: Čuntala, Dovičovič, Heitlinger, Kohút, Moravčík, Poláčiková, Tiršel

 

Školenie I. triedy - pre nových záujemcov o rozhodovanie

Termín: 2. - 4. 10. 2020 (piatok - nedeľa)

Začiatok: 2. 10. 2020 o 17:00 (prezentácia účastníkov od 16:30 do 17:00)

Miesto: Martin (BIOMED - Martinské centrum pre biomedicínu, JLF UK, Malá Hora 4C)

Vedúci akcie: Filip Moravčík

Lektori: Juraj MokrýDušan Daruľa

Viac informácií: dostupné TU

Účastníci: podľa doručených online prihlášok

 

Praktické semináre

______________________________________________________

Praktické semináre ponúkajú rozhodcom možnosť pôsobiť na turnaji pod dohľadom hodnotiacich. Účasť na praktickom seminári je na vlastné náklady a bez nároku na odmenu. V každej oblasti bude realizovaný jeden praktický seminár.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť praktického seminára, obratom informujte príslušného vedúceho akcie - minimálne 10 dní pred konaním seminára. Ak máte záujem o účasť na praktickom seminári a nie ste uvedení medzi účastníkmi, kontaktujte príslušného vedúceho akcie. Možnosti zabezpečenia ubytovania a stravy budú riešené po dohode s organizátorom turnaja.

 

Východoslovenská oblasť (VSO)

Termín: 29. - 30. 8. 2020 (sobota - nedeľa)

Miesto: Prešov (Finálový turnaj Pohára mládeže SVF - kategórie U16 dievčatá, U17 chlapci; vonkajšie ihriská na tráve)

Vedúci akcie: Peter Höger

Hodnotiaci: Igor PorvazníkPeter Höger

Účastníci: rozhodcovia z oblasti VSO, najmä z licencie "C" a "B" – Andruščák, Koháni, Kohút M., Maličký, Mihaliková, Mihók, Miščík M., Nemec, Sopko, Tököly, Zahornacký, Marčišinová, Polčan + prípadní ďalší záujemcovia

 

Stredoslovenská oblasť (SSO)

Termín: 19. - 20. 9. 2020 (sobota - nedeľa)

Miesto: Krupina (Finálový turnaj Pohára mládeže SVF - kategória U14 dievčatá; 3 ihriská v hale)

Vedúci akcie: Fedor Hnát

Hodnotiaci: Štefan Hank, Pavel Vaško

Účastníci: rozhodcovia z oblasti SSO, najmä z licencie "C" a "B" – Kalina R., Rybová + prípadní ďalší záujemcovia

*praktický seminár nebude realizovaný z dôvodu zrušenia Finálového turnaja Pohára mládeže zo strany SVF kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii

Západoslovenská oblasť (ZSO)

Termín: 19. - 20. 9. 2020 (sobota - nedeľa)

Miesto: Nové Mesto n/V (Finálový turnaj Pohára mládeže SVF - kategória U14 chlapci; 3 ihriská v hale)

Vedúci akcie: Filip Moravčík

Hodnotiaci: Boris Kováč, Lukáš Královič

Účastníci: rozhodcovia z oblasti ZSO, najmä z licencie "C" a "B" – Bartošovič, Dóka J., Gála, Hološková, Kubicová, Kubovičová, Šebesta, Špaček, Šuňal, Vartiak, Polák + prípadní ďalší záujemcovia

*praktický seminár nebude realizovaný z dôvodu zrušenia Finálového turnaja Pohára mládeže zo strany SVF kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii

 

Bratislavská oblasť (BAO)

Termín: 12. 9. 2020 (sobota)

Miesto: Pezinok (staršie žiačky U15 - 16 družstiev; 4 ihriská v hale, turnaj 12. a 13. 9. - realizácia praktického semináru v sobotu)

Vedúci akcie: Milan Pivarček

Hodnotiaci: Miroslav Juráček, Boris Kováč

Účastníci: rozhodcovia z oblasti BAO, najmä z licencie "C" a "B" – Fövényes, Kejst, Kozár, Pikulík, Platznerová, Sekaninová, Chamulová + prípadní ďalší záujemcovia

 

V prípade akejkoľvek nezrovnalosti je potrebné obratom kontaktovať Filipa Moravčíka.

Komentáre

Pri komentovaní sa prosím riaďte Kódexom užívateľa a diskutujúceho.

Fedor Tiršel pred 1 mesiacom

Fedor Tiršel

Diskusia bola presunuta do privatneho priestoru v sekcii Diskusia. Ten je dostupny kazdemu prihlasenemu uzivatelovi webu AVR.

Odpovedať
Pridať zrušiť odpoveď


Môžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.

Návrat späť


Hlavné menu: