Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Termíny školení a predsezónneho seminára - opravné semináre a prezentácia

16. september 2019

Dôležité informácie

Licenčné poplatky:

Licencia AM - 51 €

Licencia A - 36 €

Licencia B - 26 €

Licencia C - 13 €

Licencia D - 3 € člen, nie dôchodca

Licencia D - 2 € člen, dôchodca

Školenie 1. až 3. triedy - 15 € pre každého účastníka školenia

Licenčný poplatok, ako aj všetky prípadné podlžnosti voči AVR (poplatky za redelegácie - zoznam TU, pokuty) je potrebné uhradiť na účet AVR (SK12 1100 0000 0026 2443 0251) najneskôr do termínu 1. dňa účasti na predsezónnom seminári, resp. školení. Doklad o úhrade je potrebné priniesť na seminár (školenie), alebo poslať v elektronickej podobe vedúcemu akcie.


Opravné semináre

21.9.2019 (sobota) - Stará Ľubovňa, začiatok 10:00 - Základná škola (ZŠ), Levočská 6 (kontaktná osoba: Peter Höger)

22.9.2019 (nedeľa) - Nové Mesto nad Váhom, začiatok 10:00 - Stredná priemyselná škola (SPŠ), Bzinská 11 (kontaktná osoba: Filip Moravčík)

28.9.2019 (sobota) - Prešov, začiatok 16:00 - Stredná športová škola ELBA, Smetanova 2 (kontaktná osoba: Štefan Hank)


Účasť na opravnom seminári je potrebné nahlásiť obratom Filipovi Moravčíkovi.

Poplatok za opravný seminár je 10,-€, tento prosím uhraď na účet AVR - SK12 1100 0000 0026 2443 0251. Do poznámky uveď svoje meno + poplatok opravný seminár.

 

Školenie I. triedy

Termín: 20. - 22. 9. 2019

Miesto: Stredná priemyselná škola (SPŠ), Bzinská 11, Nové Mesto n/V

Vedúci akcie – Filip Moravčík

Lektori – Igor SchimplIgor Porvazník

Zoznam prihlásených (k 18.9.2019): Lukáš Augustín, Juraj Balacenko, Slavomír Derco, Robert Fovenyes, Matej Gála, Roman Hudec, Daniel Kalina, Dominik Kalina, Radovan Kalina, Daniel Koháni, Jozef Kejst, Naďa Kobelárová, Ján Lamanec, Veronika Miháliková, Denis Novák, Šimon Novák, Veronika Nováková, Lukáš Tököly, Natália Vargovčáková, Mário Víťaz, Ladislav Vyberal

 

Náhradný seminár - Nové Mesto n/V

Termín: 14. 9. 2019

Miesto (pozor zmena!): Centrum voľného času (CVČ), Štúrova 590/31, Nové Mesto n/V

Začiatok: 14. 9. 2019 (sobota) o 10:00 (prezentácia účastníkov od 9:30 do 10:00)

Vedúci akcie – Filip Moravčík

Lektori – Štefan HankMiroslav Juráček

Zoznam rozhodcov: Gibala, Horňák, Kováčik, Kubovičová, Mitterpach, Sekerka, OrolímPusztay, Kuzma, Silná, Čuntala, Vavrek, Hološková, Klučka, Šuňal

 

Náhradný seminár - Stará Ľubovňa

Termín: 14. 9. 2019

Miesto: Základná škola (ZŠ), Levočská 6, Stará Ľubovňa

Začiatok: 14. 9. 2019 (sobota) o 10:00 (prezentácia účastníkov od 9:30 do 10:00)

Vedúci akcie Ivan Hudák

Lektori Igor Porvazník, Peter Höger

Zoznam rozhodcov: Bálint, Dunčko, Fek, Folvarský, Hugec, Jesenský, Lacek, Mihók, Piňko, Servický, Sluk, Smolko Ma., Smolko Mi., Soták, Tiňo, Záhradník, Nemec, Kašuba, Cicák, Čunočka, Krojer, Drobňák


Školenie II. a III. triedy, postupový seminár

Termín: 13. - 15. 9. 2019

Miesto: Stredná priemyselná škola (SPŠ), Bzinská 11, Nové Mesto n/V

Začiatok: 13. 9. 2019 (piatok) o 17:00 (prezentácia účastníkov od 16:30 do 17:00)

Vedúci akcie – Filip Moravčík

Lektori – Štefan HankMiroslav Juráček

Zoznam rozhodcov: Kotulič, Kozár, Marčišinová, Polák, Polčan, Toman, Šefčiková

 

Celoslovenský seminár

Termín: 1. 9. 2019 (nedeľa)

Miesto: Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Vedúci akcie – Filip Moravčík

Lektori – Peter BajčiIgor Schimpl

Ďalší prednášajúci – Filip Moravčík (technika challenge), Danica Viktoríni-Lisá (zápis), Ľubo Stražay (VP a SPV)

Predbežný program:

9:30 až 10:00 – prezentácia

10:00 až 10:20 – otvorenie, informácie o AVR

10:20 až 11:30 – hlavná náplň - DT, novinky vo výklade, problémové situácie – zápis o stretnutí

11:30 až 11:40 – prestávka

11:40 až 12:40 – challenge systém - technické vybavenie, smernica a pokyny, zapisovanie do zápisu

12:40 až 12:50 – prestávka

12:50 až 13:35 – písomný test

13:35 až 14:00 – vykonávacie pokyny a súťažný poriadok volejbalu

14:00 až 14:30 – diskusia

14:30 – ukončenie (prípadný presun do haly na osemfinále ME žien - začiatok 1. stretnutia o 15:30)

Zoznam rozhodcov:

BAO - Dovičovič, Drnák, Gerboc, Heitlinger, Jakab ml., Jakab st., Juráček, Královič, Nemcová, Platznerová, Sarka, Sekaninová, Schimpl, Svorenčík, Štamm, Štammová, Vestenická, Viktoríni-Lisá, Záhorák, Zakuťanský

SSO - Abelovský, Andrejčák, Cicák, Daruľa, Hnát, Holčík, Homolová, Hrčka, Chamulová, Jánošík, Kohút, Kyjanicová, Malík, Niklová, Novotný, Orolím, Poláčiková, Repka, Rybová, Strelec, Štěpánek, Vaško, Vavrek, Yurlov

VSO - Brilla, Čuňočka, Hudák, KašubaKmec, Meždej, Michna, Miščík M., Miščík T., Nemec, Porvazník, Šipoš, Tatraj

ZSOČuntala, Garayová, Henček, HološkováKlučka, Kováč, Kuzma, Moravčík, Pivarček, PusztaySilná, Szász, Šuba, Šuňal, Tiršel, Valkovič

 

V prípade akejkoľvek nezrovnalosti v jednotlivých zoznamoch rozhodcov je potrebné obratom kontaktovať Filipa Moravčíka.

Súbory na stiahnutie

Komentáre

Pri komentovaní sa prosím riaďte Kódexom užívateľa a diskutujúceho.

Zatiaľ nikto komentár nepridal – buď prvý.

Pridať zrušiť odpoveď


Môžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.

Návrat späť


Hlavné menu: