Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


DiskusiaRiešené situácieRiešenie situácie (zranenie rozhodcu)

Norbert Morong pred 7 rokmi

 Norbert Morong
Riešenie situácie (zranenie rozhodcu)

Dobrý deň v týchto dňoch je stále omieľaná téma v slovenskom basketbale a v TV ohľadom finále Inter-Prievidza. Asi každému je známe čo sa stalo pred zápasom sa fans Prievidze pokúšali o dôstojné začatie zápasu a chcel ho efektne začať hodením konfiet(z pokladničných blokov) no na nešťastie jedna skočila na hlave rozhodcu ktorého musel zašiť domáci lekár a zápas skontumovali. Preto by som sa rád opýtal ako to je vo volejbale ako by sa postupovalo ak by sa to stalo u nás? Vieme že konfety u nás zahadžu plochu pred zápasom v Humennom ako efekt a vieme že ju zahádžu v momente keď už je hlavný rozhodca na svojej stoličke čiže riziko zasiahnutia je tam možné ako by sa zachovala AVR pri takomto incidente? a ako by sa zachovala ak by nahodou zranila konfeta hosťujúceho hráča?

Odpovedať

Juraj Mokrý pred 7 rokmi

Juraj Mokrý

AVR v takejto situácii nemá absolútne žiadne právomoci ani povinnosti. Takúto situáciu musí rozhodnúť technický delegát stretnutia a ak takýto nie je delegovaný, tak rozhodcovia. Postupuje sa v zmysle pravidiel volejbalu (17.3.1 – 17.3.1 Ak nepredvídané okolnosti prerušia stretnutie, prvý rozhodca, organizátor a člen riadiacej komisie (ak je prítomný) rozhodnú o opatreniach na obnovenie normálnych podmienok) a najmä podľa Súťažného poriadku volejbalu, ktorý vydáva SVF, t.j. podľa článku 19, ods. 3, kedy pri inzultácii účastníka stretnutia (pozn. – ktorým je aj rozhodca aj hráč) môže rozhodca rozhodnúť o prípadnom ukončení stretnutia. Na tomto mieste treba zdôrazniť, že rozhodcovia v Humennom opakovane informovali zástupcu SK SVF o neprípustnosti vhadzovania konfiet na hraciu plochu, kedy hrozí jednak zranenie a tiež držiavanie hry. Uvedené správanie je okrem iného protizákonné (zákon č. 1/2014, § 16, písm. j) a usporiadateľská služba spolu s PZ SR má riešiť takúto činnosť divákov ako priestupok diváckeho násilia (§ 26, ods. 1, písm. e uvedeného zákona) v rámci priestupkového konania buď na mieste v blokovom alebo rozkaznom konaní alebo v rámci priestupkového konania. Je šťastie pre volejbal, že sa to (zranenie) nestalo práve tu, uvidíme, ako sa v tejto veci do budúcnosti poučíme…

Odpovedať

Odpoveď zrušiť odpoveďMôžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.


Hlavné menu: