Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


DiskusiaVýklad pravidielPar nejasnosti - antenka, preslap

Alexander B. pred 17 rokmi

Alexander B.
Par nejasnosti - antenka, preslap

Dobrý deň, prosím vás ako amatérsky fanúšik volejbalu o vysvetlenie: Viem, že anténkami je vymedzený priestor ihriska a dotyk je autom.

Otázka 1: nie je vlastne medzi anténkami zúžený priestor ihriska, nakoľko lopta má k dispozícii 9m mínus priemer lopty, teda či by nebolo správnejšie, aby antény boli posunuté o polovicu priemeru lopty do strán.

2: nebolo niekedy ( pamätníci vravia že áno ) toto posunutie používané

3. Platí anténka aj vtedy ak lopta letí ponad ňu bez dotyku, prípadne poza ňu ak ako druhú loptu chce hráč prebehnúť a hrať na opačnej strane ihriska?

4: prešľap celou plochou nohy je jasný, ale ako je to napríklad s rukou, alebo inými časťami tela( napríklad „rybou“ som u protihráča ale nemám dotyk s palubovkou na jeho strane?

5: prešľap nohou pri dopade na špičku za čiarou a potom došľapnutie na celú plochu obuvi, keď už päta je na čiare

6: pri podaní vo výskoku môžem byť za čiarou, pokiaľ bol odraz regulárny?

7: Pri dotyku s čiarou je rozhodujúci priemet stredu lopty ku čiare, alebo absolútny dotyk lopty s čiarou, kedy sa uplatní už aj sploštenie lopty.

8: Ak zadný hráč smečuje pred čiarou 3m musí byť bez výskoku, alebo stačí ak nemá ruku nad páskou a môže byťaj vo výskoku?

Odpovedať

Juraj Mokrý pred 17 rokmi

Juraj Mokrý

Milý Alexander,

myslím, že Tvoje (dúfam, že môžem tykať, ako je medzi volejbalistami bežné) otázky zas nie sú až také amatérske. Veľmi ma potešilo, že je nejaká reakcia na stránku AVR.

Otázka 1: Nad týmto sa zrejme netreba veľmi zamýšľať. Pravidlá ako také určuje Komisia pravidiel FIVB, ktorá vždy pred ich zavedením do praxe testuje na niektorých väčších podujatiach ich funkčnosť a opodstatnenosť. Možno aj máš pravdu, čo sa týka priemetu lopty, ale prečo len o polovicu? Ak lopta dopadne na palubovku, stačí, ak dotyková plocha lopty sa dotýka čiar – lopta je v ihrisku. To znamená, že „mimo“ može byť aj viac ako polovica. A možno práve preto a pre zjednodušenie sa rozhodli, že to bude práve vonkajší okraj čiar ako miesto upevnenia anténok…

2: Myslím, že v sedemdesiatych rokoch sa to istý čas používalo, ale je to už prežitok…

3: Budem na začiatok citovať pravidlo:

11.1.1 Ak lopta celým objemom úplne alebo čiastočne preletí zvislú rovinu siete vonkajším priestorom do súperovej voľnej zóny, môže sa zahrať späť s podmienkami: (10.1)

11.1.2.1 hráč sa nedotkne súperovho poľa, (12.2.2)

11.1.2.2 nazad zahraná lopta preletí zvislú rovinu siete opäť úplne alebo čiastočne vonkajším priestorom na tej istej strane ihriska.

Súper nesmie brániť tejto akcii.

Znamená to, že aj keď lopta letí ponad anténku, môže sa zahrať spať, ale len „mimo“ priestoru preletu, t.j. „poza alebo nad“ anténkou na rovnakej strane. Ak však družstvo napríklad blokuje loptu a táto sa odrazí k súperovi do voľnej zóny, t.j. vedľa ihriska, zahrať ju blokújuce družstvo už nemôže, pretože lopta neletela ponad ani poza anténku, ale medzi nimi.

4: a 5: Na obe otázky jedna odpoveď. Opäť citácia pravidla:

12.2.1 Prenikanie do súperovho poľa za stredovú čiaru: (1.3.3)

12.2.2.1 Dotknúť sa súperovho poľa za stredovou čiarou chodidlom (chodidlami) alebo rukou (rukami) je dovolené s podmienkou, že časť prenikajúceho chodidla (chodidiel) alebo ruky (rúk) zostáva v styku, alebo je nad stredovou čiarou. (1.3.3)

12.2.2.2 Dotknúť sa súperovho poľa ktoroukoľvek inou časťou tela je zakázané.

Myslím, že je to jednoznačné. A odpovedá to zároveň aj na 5. otázku.

To znamená, že ak sa hráč dotkne chodidlom alebo rukou (mysli sa od zapastia k prstom) súperovho poľa pod sieťou, ale zároveň sa dotýka jej častou i stredovej čiary, alebo jej priemt je nad ňou, nie je to chyba. Platí to však len dotiaľ, kým tým neobmedzí činnosť súpera, t.j. ak napríklad týmto spôsobom pristúpi nohu súpera v jeho poli a zabráni mu tak v jeho akcii, ide o prešľap, aj keď „tam nebol celou nohou“. Dotyk lakťom, chrbtom, kolenom je v každom prípade chybou. Chybou však nie je, ak sa kolenom dostanem do priestoru pod sieťou, ale nedotknem sa ihriska. Znovu citácia pravidla:

12.2.1 Do súperovho priestoru pod sieťou je dovolené preniknúť s podmienkou, že hráč nebude prekážať súperovi v hre.

6: Pri podaní vo výskoku sa berie do úvahy posledný dotyk pred odrazom, čiže teoreticky a aj prakticky môže byť hráč v momente úderu do lopty nad ihriskom. Doležité však je, aby bol odraz vykonaný v zóne podania, čiže za zadnou čiarou (bez jej dotyku) a medzi predĺženiami bočných čiar.

7: Čiastočne som na to odpovedal už vyššie – berie sa do úvahy dotyk lopty. Presne tomu zodpovedá stav, ktorý sa odohráva na antuke. Ak sa odtlačok čo len kúsok dotýka čiary, lopta je v ihrisku. „Aut“ je až vtedy, keď sa ihriska nedotkne. V telocvični si to môžeš vyskúšať s mierne navlhčenou loptou…

8: Pri útoku zadného hráča z prednej zóny je dôležitá poloha lopty v momente úderu do nej. Výskok vôbec nie je rozhodujúci. Ak napríklad dvojmetrový hráč zadnej zóny zahrá loptu prstami na špičkách v prednej zóne, lopta môže byť už celým objemom nad úrovňou horného okraja siete, čiže ide o chybu.

A naopak, ak nízky zadný nahrávač vyskočí v prednej zone, ale v momente jeho odbitia útočného úderu je lopta čo i len čiastočne pod úrovňou horného okraja siete, nejde o chybu.

V zásade sa tiež posudzuje posledný dotyk pred odrazom (musí byť za útočnou čiarou, resp. za jej predĺžením), t.j. v čase odbitia už hráč môže byť aj nad prednou zónou…

Ak si niečomu nerozumel alebo ak chceš vedieť ďalšie informácie – neváhaj a pýtaj sa, snáď nájdeme na všetko adekvátnu odpoveď…

Pekný deň a veľa úspechov, Juraj

Odpovedať

Peto Šmahel pred 4 mesiacmi

Peto Šmahel

Dobrý deň, chcem sa opýtať na pravidla v plážovom volejbale, ktoré bývajú často diskutabilné. 1.situacia: prešľapy pod sieťou, dotyk hráča pod sieťou.

  • hráči pri súboji nad sieťou dopadajú na piesok, pri tom jeden z nich dopadne k súperovi, hovoríme o 0–50cm na druhu stranu. Bez dotyku siete. Po dopade sa hráči zrazia, skočia na nohu, pri čom úder lopty nebol ovplyvnený. Lopta padla buď do autu alebo do ihriska, kde akcia už nepokračovala.

Ako sa píska táto situacia keď v hre sa nepokračovalo z dôvodu dobre/zle zahranej lopty? Keď sa hráči pod sieťou dotkli, udreli, skočili na seba? 2.situacia: lopta po prijme podania alebo prehadzovaní na druhu stranu letí tesne nad sieťou kde blokar vyskočí a umiestni loptu blokom(rukami), kontrolovaným umiestnením lopty oboma rukami do strany. Je to povolené? Pamätám si pravidlo kedy sa smelo takýmto blokom umiestniť loptu len pred seba, pred blokára. Ako sa to teraz píska? Ďakujem pekne za odpoved a pozdravujem.

Odpovedať

Filip Moravčík pred 4 mesiacmi

Filip Moravčík

Prajem pekný deň p. Šmahel, Pokúsim sa odpovedať na Vaše otázky.

Prvá situácia – pravidlá uvádzajú: 11.2.1 Do súperovho priestoru pod sieťou je dovolené preniknúť s podmienkou, že hráč nebude prekážať súperovi v hre.

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že v plážovom volejbale neexistuje stredová čiara, a teda pri dopade hráča nemôže dôjsť k „prešľapu na stredovej čiare“. V prípade, že nastane kontakt medzi hráčmi pod sieťou, tento automaticky neznamená činnosť v rozpore s pravidlami. Je dôležité posúdiť, či hráč prekážal súperovi v hre. V prípade situácie, ktorú ste opísali, by som si dovolil tvrdiť, že sa nejednalo o činnosť v rozpore s pravidlami. Ak by ale rozohrávka pokračovala ďalej (t. j. blokujúci hráč by mal možnosť pokračovať v hre, ale jeho činnosť by bola takto obmedzená), tak by bolo možné uvedenú situáciu posúdiť ako činnosť v rozpore s pravidlami. Zároveň je vhodné podotknúť, že na to, aby sa jednalo o prekážanie súperovi v hre, nie je vyžadovaný „fyzický“ kontakt, ale môže stačiť iba „obmedzenie“ vo forme toho, že hráč napr. musí spraviť dodatočný pohyb, resp. obísť hráča, aby mohol odohrať loptu.

Druhá situácia: Definícia bloku: 14.1.1 Blokovanie je činnosť hráčov v tesnej blízkosti siete a nad úrovňou siete s cieľom narušiť dráhu letu lopty, ktorá smeruje zo súperovho poľa, bez ohľadu na to, v akej výške sa dotknú lopty. V momente dotyku s loptou musí byť aspoň časť tela nad horným okrajom siete.

Dôležité sú teda tri podmienky – činnosť v blízkosti siete, nad jej horným okrajom a lopta musí smerovať od súpera. Ak sú tieto podmienky splnené, môžeme činnosť hráča považovať za blok. V prípade bloku je dovolené „usmernenie lopty“ a teda lopta môže byť odrazená ktorýmkoľvek smerom. Avšak dôležité je posúdiť povahu dotyku – či lopta nebola chytená, alebo hodená. Ak čo i len jedna z vyššie uvedených podmienok nie je splnená (napr. lopta letí od vlastného spoluhráča), nejedná sa o blok a teda na uvedenú činnosť je potrebné nazerať ako na útočný úder. V prípade útočného úderu sú však určité obmedzenia, v závislosti od spôsobu vykonania útočného úderu (či už z hľadiska trajektórie lopty, alebo charakteru samotného dotyku…).

Snáď som Vám aspoň trošku ozrejmil Vami opisované situácie. Ak by ste mali ďalšie otázky, príp. nejasnosti, tak sa neváhajte spýtať.

Pozdravujem a želám pekný zvyšok dňa.

Odpovedať

Odpoveď zrušiť odpoveďMôžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.

Užívateľ

Zabudnuté heslo

Neprehliadnite

Facebook

Partneri

Logo: SVF Logo: MEVZA Logo: CEV Logo: FIVB Banner: Counterpain
Logo: volley-country Logo: Volejbal.sk

Hlavné menu:
Vyhľadávanie: